Izrada Strateškog programa razvoja Općine Čađavica za razdoblje 2015.-2020. godine

23.02.2016

Obavještavamo građane da će u srijedu 24.02.2016. u 13,00 sati u prostorijama Općine Čađavica biti održan 1. radni sastanak za izradu Strateškog programa razvoja Općine Čađavica za razdoblje 2015.-2020. godine.