Potpisani ugovori za dodjelu potpore studentima s područja Općine Čađavica

29.11.2015

U nedjelju, 29. studenog, u prostorijama Općine Čađavica načelnik Općine Mirko Rončević održao je potpisivanje ugovora sa redovnim studentima koji su se prijavili na natječaj za dodjelu financijske potpore za 2015./2016.godinu. Na natječaj su se mogli prijaviti redovni studenti koji akademske godine završavaju u roku te koji imaju prebivalište na području Općine Čađavica. Na temelju uvjeta natječaja odoborene su potpore za 14 studenta i to u iznosu od 500 kuna mjesečno. Prema riječima načelnika ulaganje u mlade i obrazovanje je u Općini Čađavica od strateške važnosti te se stoga uz sufinanciranje studenata sufinancira i prijevoz učenika srednjih škola sa područja Općine te smještaj učenika srednjih škola u učeničkim domovima u iznosu od 200 kuna, a Općina Čađavica u potpunosti financira i predškolski odgoj-„Malu školu".