POZIV ZA UPIS DJECE U PREDŠKOLU

10.07.2015

Pozivaju se roditelji predškolske djece, a koji nisu na popisu iz priloga da se jave u Općini Čađavica radi upisa djece.

Dokument: