Započela izrada Lokalne strategije LAG-a Marinianis

28.01.2016

U maloj gradskoj vijećnici grada Slatine u srijedu, 27. siječnja, Lokalna akcijska grupa Marinianis u suradnji sa Institutom za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba započela je sa izradom Lokalne razvojne strategije LAG-a Marinianis do 2020. godine. Izrada Strategije započela je radionicom pod nazivom „SWOT analiza“ koju su vodile Sanja Maleković i Sanja Tišma sa Odjela za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba. Lokalna akcijska grupa Marinianis osnovana je 12. studenog 2011. godine. Po svom je ustrojstvu neprofitna udruga koja trenutno broji nešto više od 60 članova, a čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, gospodarski subjekti, javne ustanove i fizičke osobe s područja grada Slatine i okolnih pet općina, Nova Bukovica, Spoje, Čađavica i Voćin. Obuhvaća područje od 782,67 ĉetvornih kilometara, a broji 23 632 stanovnika raspoređenih na 70 naselja. Osnovni ciljevi koje LAG „Marinianis“ nastoji postići su: •osiguravanja protoka informacija i transfera znanja, •razvijanje sinergije i umrežavanja između dionika, •multisektorsko planiranje ukupnog razvoja područja Udruge, •iskorištavanje i razvijanje postojećih potencijala za ruralni razvoj, •dugoročno ostvarivanje održivog razvoja, •jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja, •pripreme područja Udruge za korištenje strukturnih fondova EU, •briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području Virovitičko-podravske županije. Izradom Lokalne razvojne strategije, LAG Marinianis dobit će strateški dokument s točno definiranim ciljevima, strateškim prioritetima i aktivnostima za njihovo ostvarenje. U razdoblju do 2020. Lokalna razvojna strategija će predstavljati osnovu za rad LAG-a Marinianis te će omogućiti davanje podrške i financiranje pojedinih projekata iz natječaja Europskih fondova.