Vijesti

Lipanj 23, 2017

Obavijest o upisu djece predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2017. / 2018. na području Općine Čađavica. Obavještavaju se svi roditelje djece predškolske dobi s područja Općine Čađavica da podnesu zahtjev za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u godini prije polaska u osnovnu školu ( djeca rođena od 01.04.2011. do 31.03.2012. ). Zahtjev se podnosi Ustrojbenoj jedinici predškolskog odgoja pri osnovnoj školi „Davorin Trstenjak“ najkasnije do 20.08.2017. godine.

Lipanj 21, 2017

Općina Čađavica organizira nabavku pribora za likovnu kulturu ( učenici od 1. do 4. razreda ), za likovnu i tehničku kulturu ( učenici od 5. do 8. razreda ) za učenike i sve polaznike programa predškole s prebivalištem na području Općine Čađavica.

Nabavka pribora će biti organizirana preko ovlaštenih dobavljača, a Općina će u cijelosti snositi troškove nabave.

Obavještavamo roditelje da se ne moraju javljati u zgradu Općine, već će nabava biti izvršena prema podacima dobivenim od OŠ „Davorin Trstenjak“.

Pribor će biti podijeljen prije početka školske godine o čemu će roditelji biti naknadno obavješteni.

Lipanj 21, 2017

Pozivaju se vlasnici odnosno korisnici građevina na području Općine Čađavica u kojima se nalazi azbest da Općini Čađavica do 20.07.2017. godine, dostave podatke o lokacijama, količinama, vrsti i statusu materijala na kojima se nalazi azbest (sukladno članku 30. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16.).

Prema članku 18. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16.), vlasnik odnosno korisnik građevine u kojoj se nalazi azbest,dužan je, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, na poziv jedinice lokalne samouprave, u roku određenom tim pozivom, dostaviti podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Vlasnici, odnosno korisnici građevina na kojima se nalazi azbest, podatke o lokacijama mogu dostaviti osobno, pismeno na adresu: Općina Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica ili dostavom na e-mail: opcina@opcina-cadjavica.hr.

Obrazac za prijavu vlasnika/korisnika građevina u kojima se nalazi azbest na području Općine Čađavica

Lipanj 21, 2017

Obavještavaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, a imaju prebivalište na području općine Čađavica, da mogu podnijeti zahtjev za priznavanje prava na podmirenje troškova ogrjeva za 2017. godinu.

Uz zahtjev obvezno je priložiti presliku rješenja centra za socijalnu skrb kojim vam se priznaje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Zahtjev se može podnijeti u prostorijama općine Čađavica svaki radni dan od 08-14,00 sati, najkasnije do 03.07.2017. godine.

 

Napominjemo da je obvezno priložiti presliku rješenja centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Lipanj 16, 2017

Obavijest stočarima koji su dobili odluke o davanju u zakup državnog zemljišta bez javnog poziva

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017. objavljen je Naputak Ministarstva poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15.) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Agencija za poljoprivredno zemljište pozvat će fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva (tzv. izravna dodjela zemlje stočarima) na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana mogu podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu o mirnom posjedu predmetnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju izdaju jedinice lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi. Naputak možete pročitati ovdje.

Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali ugovore.

Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.

Lipanj 16, 2017

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017. objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15 ( u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15, u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Naputak je stupio na snagu 15. lipnja 2017. Slijedom navedenog, pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona i Naputku.

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu o mirnom posjedu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju izdaje jedinica lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi.

Naputak možete pročitati ovdje. Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje. Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali ugovore.

Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.

Lipanj 7, 2017

Na poziv predstojnice Ureda državne uprave Virovitičko-podravske županije, uz početno vođenje upravne savjetnice Službe za opću upravu VPŽ Tijane Vedriš Blaškan, Općinsko vijeće Općine Čađavice održalo svoju konstituirajuću sjednicu.

Prema rezultatima lokalnih izbora održanih 21. svibnja, kandidacijska lista HDZ-HSLS nositelja Mirka Rončevića osvojila je 644 glasova ili 59,79 posto i time sedam vijećničkih mjesta (Mirko Rončević, Josip Novosel, Dragutin Španić, Željka Beneta, Zlato Uglješić, Josip Piskać i Josip Gladović), kandidacijska lista grupe birača nositelja Antuna Martinčevića osvojila je 235 glasova ili 21,81 posto i time dva vijećnička mjesta Antun Martinčević i Damir Konta), a kandidacijska lista HSS-SDP nositeljice Zrinke Brajnović osvojila je 198 glasova ili 18,38 posto i dva mjesta u Općinskom vijeću (Zrinka Brajnović i Josip Đakovac). Na izborima je osigurana zakonom predviđena odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine, a umjesto načelnika Mirka Rončevića, vijećničku dužnost obavljat će Ivo Matoković.

Kad je predsjedanje sjednicom preuzeo Josip Novosel, prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova (HDZ-HSLS), izabrani vijećnici s verificiranim mandatom položili su svečanu prisegu, a potom su izabrani članovi Odbora za izbor i imenovanja predložili novog predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

Dužnost predsjednika Općinskog vijeća Čađavice u sljedećem mandatu i dalje će obavljati Josip Piskać, a njegov zamjenik bit će Dragutin Španić. Oni su izabrani s osam glasova za i tri suzdržana glasa.

Na sjednici su nazočni bili općinski načelnik Mirko Rončević i njegov zamjenik Petar Budimir, koji su izabrani u prvom krugu lokalnih izbora s osvojenih 640 glasova ili 57,76 posto birača koji su pristupili izborima. Zahvaljujući se svima na ukazanom povjerenju, Piskać je rekao da je ta dužnost za njega velika odgovornost, ujedno i čast, i da će se truditi, kao i u proteklom mandatu, vršiti je časno i pošteno, na dobrobit svih mještana općine Čađavica. – Nadam se da ćemo imati potporu u oporbi, da ćemo svi zajedno, svim snagama činiti dobra djela da ljudima, koliko ih je još ostalo i onima koji će doći u općinu Čađavica, bude bolje, rekao je na sjednici novi/stari predsjednik Općinskog vijeća Čađavice.

Josip Piskać je ustvrdio kako „Čađavica ide naprijed“. – Mladi odlaze i ja bih im otvorio sto radnih mjesta da mogu. Ali imamo lijepe i velike projekte i ja se nadam da će sastav ovog vijeća funkcionirati besprijekorno, kao i u prošlom mandatu, kada su sve odluke u 26 radnih sjednica Općinskog vijeća donesene jednoglasno. (Petar Žarković; Foto: Marijo Kokorić – Radio Slatina, Željko Felbar)

 

 

Lipanj 2, 2017

U srijedu 07. lipnja 2017. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Čađavica održat će se konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica.

 

U nastavku dnevni red:

Svibanj 29, 2017

U ponedjeljak 29. svibnja 2017. godine u prostorijama Općine Čađavica potpisan je ugovor za izgradnju Nogostupa u naselju Čađavički Lug. Vrijednost radova je oko 920.000,00 kuna 

Potpisivanju su bili nazočni načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević i predstavnik izvođača radova Mario Koić direktor tvrtke Cestogradnja d.o.o. Slatina.

Prema riječima načelnika Mirka Rončevića izgradnja nostupa je od iznimne važnosti jer će se izgradnjom nogostupa u naselju Čađavački Lug osigurati sigurna komunikacija djece i mladih kao i ostalog stanovništva te tako doprinijeti poboljšanju života na ovom području dužine.

Nogostup je dužine 2.317m i osigurat će bržu i sigurniju komunikaciju lokalnog stanovništva između naselja Čađavica i Čađavički Lug, sigurniji pristup polaznika Osnovne škole s područja Općine - dodao je načelnik Mirko Rončević.

 

 

 
Svibanj 25, 2017

Na osnovi članaka 86., 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenog prvog kruga glasovanja na lokalnim izborima održanim 21. svibnja 2017. godine, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Čađavica objavljuje konačne rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Čađavica i konačne rezultate izbora za članove Općinskog vijeća Općine Čađavica. Rezultate glasovanja možete pogledati u nastavku:

Stranice