Vijesti

Studeni 26, 2015

Predsjednik općinskog vijeća Općine Čađavica saziva 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica koja će se održati dana 30. studenog 2015. godine (ponedjeljak)u uredu načelnika, s početkom  u 16,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 

 

 
Studeni 17, 2015

U skladu s odredbama Zakona o proračunu, Zakona o fiskalnoj odgovornost i Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje Vlade RH i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne – regionalne samouprave za trogodišnje razdoblje ministra financija, općine, gradovi i županije izrađuju upute, planiraju i donose svoj godišnji proračun i projekcije proračunske potrošnje za sljedeće dvije godine. Za donošenje proračuna Općine Čađavica nadležno je Općinsko vijeće i to najkasnije do kraja tekuće godine i to u roku koji omogućuje njegovu primjenu od 1. siječnja godine za koju se donosi.

Člankom 12. Zakona o proračunu propisano je ključno proračunsko načelo, načelo transparentnosti, koje kaže da se proračun i projekcije objavljuju u službenom glasilu jedinice lokalne i područne samouprave. Zakon o pravu na pristup informacijama člankom 10. obvezuje jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave da na vlastitim internetskim stranicama objavi opće akte i odluke, godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti, podatke o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna. Slijedom navedenog u nastavku objavljujemo Prijedlog Proračuna Općine Čađavica za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu.

 

Studeni 5, 2015

U četvrtak, 5. studenog u Virovitici, u nazočnosti župana virovitičko-podravskog Tomislava Tolušića, načelnika općine Čađavica Mirka Rončevića te ravnatelja Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igora Fazekaša, potpisan je Ugovor o osnivanju prava građenja nove ambulante u Čađavici.

- Ovim putem želim zahvaliti načelniku Mirku Rončeviću koji je osigurao sredstva za kupnju zemljišta koje je potrebno za izgradnju ambulante ali i ravnatelju Doma zdravlja VPŽ, Igoru Fazekašu, koji je pokazao kako se u relativnom kratkom roku mogu napraviti veliki pomaci u zdravstvenom sustavu. Vjerujem da će nova ambulanta uvelike povećati kvalitetu života, ali i zdravstvene zaštite mještana općine Čađavica. – rekao je župan Tomislav Tolušić.

Nova ambulanta će biti sagrađena sredstvima Virovitičko-podravske županije, Općine Čađavica te Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije.

- Današnjim potpisivanjem Ugovora o osnivanju prava građenja došli smo u drugu fazu realizacije izgradnje nove ambulante u Čađavici. Postojeća ambulanta je u lošem stanju i teško zadovoljava zdravstvene potrebe stanovnika te će se s ciljem pružanja kvalitetne zdravstvene skrbi krenuti u izgradnju nove. Nadam se će projekti poput ovoga biti poticaj našim ljudima za ostanak u svojim sredinama. – naglasio je ravnatelj Doma zdravlja VPŽ Igor Fazekaš.

Načelnik općine Čađavica Mirko Rončević ističe kako će nova ambulanta služiti na korist svim stanovnicima općine.

- Svojim mještanima želimo osigurati kvalitetniju ambulantu za pružanje zdravstvenih usluga. Staru ambulantu će Općina prenamijeniti za rad svojih udruga i slične usluge. Kvalitetna ambulanta nam je svakako potrebna pošto smo udaljeni od središta županije, odnosno od županijske bolnice u Virovitici. – rekao je načelnik Rončević.

Vrijednost izgradnje nove ambulante predviđa se na oko 1,5 milijuna kuna. Do kraja godine očekuje se ishođenje građevinske dozvole, a u proljeće 2016. i početak gradnje nove ambulante u Čađavici. (www.vpz.hr)

Studeni 4, 2015

Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne novine”, broj 66/15 – pročišćeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015.) Izborno povjerenstvo IV. Izborne jedinice donijelo je Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Čađavica:

Listopad 30, 2015

DEŽURSTVO
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE ČAĐAVICA

30.10.2015. od 08,00 – 16,00
31.10.2015. od 08,00 - 16,00

kontakt:
099/350-1310
092/170-4559
099/216-3186

Listopad 28, 2015

Obavještavamo građane da će se deratizacija na području Općine Čađavica (naselja Čađavica, Čađ.Lug, Donje Bazije, llmin Dvor, Noskovci, Noskovačka Dubrava, Starin, Šaševo, Vraneševci, Zvonimirovac) provoditi u vremenu od 28.10.-30.10.2015. godine.

U nastavku je obavijest:

Listopad 22, 2015

Na temelju Odluke o financijskoj potpori studentima, načelnik Općne Čađavica raspisao je natječaj za dodjelu potpore.
Rok za dostavu zahtjeva je 31.10.2015. godine.
Pravo na bespovratnu potporu ostvaruju studenti koji ispunjavaju slijedeće kriterije:
- da su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na području općine Čađavica,
- da imaju status redovnog studenta,
- da svaku akademsku godinu upisuju i završavaju redovito, u roku,
- bespovratna potpora dodjeljuje se samo jednom za svaku akademsku godinu,
Potpore se neće isplaćivati studentima ako obitelj studenta ima nepodmirenih obveza prema Općini Čađavica po bilo kojem osnovu.
Za dodjelu financijske potpore mogu se natjecati i studenti koji su korisnici i nekih drugih oblika financijske potpore studentima.
Tekst natječaja i obrasci nalaze u nastavku.

Listopad 7, 2015

Predsjednica Republike Hrvatska donijela je Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Izbori u Republici Hrvatskoj održat će se u nedjelju 8. studenoga 2015. godine, a u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u subotu 07. studenoga 2015. i nedjelju 8. studenoga 2015. godine.

Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 24. listopada 2015. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati. Detaljnije obavijesti bit će objavljene na internetskim stranicama nadležnih ureda. Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi zaključno do srijede 28. listopada 2015. godine.

U nastavku:
Objava biračima

Listopad 6, 2015

Završeni su radovi na energetskoj obnovi Mjesnog doma i zgrade Općine u Čađavici. Vrijednost radova na obje zgrade je 336.015,88 kuna, a radove je izvodilo GRAĐEVINARSTVO HORVAT d.o.o. iz Noskovačke Dubrave. Radovi su uključivali: Energetska obnova zgrade Općine Čađavica se odnosila na obnovu fasade, stropa prema negrijanom prostoru i vanjske stolarije, a na zgradi Mjesnog doma na obnovu fasade. Radove sa 80% sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je ostatak osiguran iz proračuna Općine Čađavica.

 

Rujan 22, 2015

U ponedjeljak, 21. rujna, u prostorijama Općine Čađavica, održan je sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici Općine na čelu sa načelnikom Mirkom Rončevićem, predstavnici Udruge orača Virovitičko-podravske županije na čelu sa potpredsjednikom Sinišom Hrgovićem te Ivan Dugaja prvak Hrvatske u oranju konjima.

Tema sastanka je bila organizacija 12. natjecanja orača Virovitičko-podravske županije koje će se održati iduće, 2016. godine, a domaćinstvo je ponuđeno Općini Čađavica koja je isto i prihvatila.

Potpredsjednik Udruge orača VPŽ Siniša Hrgović tom je prilikom načelniku Rončeviću poklonio sponzorsku jaknu, dok su zajedno poklonili prigodnu sliku prvaku Hrvatske u oranju konjima Ivanu Dugaji.

Nakon sastanka okupljeni su otišli u obilazak parcele na kojoj bi se natjecanje trebalo održati. Radi se o parceli koja je u neposrednoj blizini piste te bi taj položaj uvelike olakšao organiziranje natjecanja. (www.icv.hr)

Stranice