Vijesti

Studeni 11, 2014

 

Zanimljive edukacije o fondovima Europske unije održat će se na čak 7 lokacija u Virovitičko-podravskoj županiji od kojih je jedna i u prostorijama Općine Čađavica. Navedena edukacija u prostoriji Općine Čađavica zakazana je za 19.11.2014. godine. Kompletan program s detaljnim uputama možete pogledati u nastavku te na priloženoj poveznici.

Dani otvorenih vrata Virovitičko-podravske županije održavaju se drugu godinu za redom. Prvi Dani otvorenih vrata Virovitičko-podravske županije održani su studenom 2013. godine u Virovitici. Dani otvorenih vrata nastoje približiti javnosti Virovitičko-podravsku županiju čiji slogan glasi „Uvijek otvorenih vrata“, te svim dionicima razvoja županije predstaviti mogućnosti za kreiranje projekata Europske unije, kroz tematske prezentacije i interaktivne radionice o korištenju Europskih fondova.

Organizatori Dana otvorenih vrata Virovitičko-podravske županije su Virovitičko-podravska županija i VIDRA - Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, čiji će djelatnici i održati edukacije.

Održavanje edukacija o fondovima Europske unije financira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz Potprogram V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“. Kroz projekt Informacijski centar Europe Direct Virovitica također je osiguran dio sredstava za informiranje javnosti o Europskoj uniji.

Svrha edukacije je ojačati ljudske potencijale u upravnim tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave, LAG-ovima, razvojnim agencijama, odgojno-obrazovnim, kulturnim, zdravstvenim i ostalim javnim ustanovama, turističkim zajednicama i javnim poduzećima, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, civilnom sektoru, ali i kapacitete pojedinaca i privatnika (srednji i mali poduzetnici, poljoprivrednici) za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata koji doprinose održivom rastu i razvoju s naglaskom na Strukturnim fondovima i Kohezijskom fondu kroz upoznavanje novih programa EU i nove financijske perspektive za razdoblje 2014.-2020. Edukacija je namijenjena i svim ostalim organizacijama ili pojedincima koji su do sada provodili projekte Europske unije, koji žele postati korisnici fondova Europske unije ili ih nastaviti koristiti.

Kroz niz predavanja i radionica tijekom 6 dana bit će predstavljene mogućnosti korištenja fondova EU te na taj način približene svim zainteresiranim ciljnim skupinama. Edukacije su koncipirane na način da teme budu relevantne za područje na kojemu se odvijaju i dostupne zainteresiranim korisnicima. Iz tog razloga Dana otvorenih vrata ove godine će se održati na čak 7 lokacija diljem Virovitičko-podravske županije, kako je navedeno u programu.

 

 

Studeni 7, 2014

Agencija za poljoprivredno zemljište, temečjem čl. 50 Zakona o poljoprivrednom zemljištu, objavila je Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Čađavica.

Tekst Obavijesti nalazi se u nastavku.

Listopad 31, 2014

O B A V I J E S T    

         Predstavnici Općine Čađavica na čelu s načelnikom Općine Mirkom Rončević, dana 31.10.2014. godine u 13,00 sati na mjesnom groblju u Čađavici, povodom blagdana Svih svetih, obišli su grobove, položiti vijence i zapaliti svijeće u čast poginulim braniteljima s područja Općine Čađavica.

 Molitva je upućena u čast i na sjećanje:

1.     Dragana Bezuk rođenog 26.05.1965.g. – preminuo 23.09.1991.,

2.     Miroslava Knapića rođenog 09.03.1965.g. – preminuo 25.09.1995.,

3.     Dražena Knapića rođenog 27.10.1970.g. – preminuo 12.07.1991.,

4.     Zlatka Lackovića rođenog 14.03.1970.g. – preminuo 02.08.1992. i

5.     Mate Bastl rođenog 11.11.1962.g. – preminuo 09.06.1993.g.

Na mjesnom groblju u Čađavačkom Lugu, u čast preminulog branitelja Štefelić

Steve, vijenac je položio izaslanik Općine - vijećnik Općinskog vijeća Općine Čađavica Dragutin Španić.

         Polaganju vijenaca nazočili su i članovi uže obitelji poginulih.

                          

 

 

                                              

Listopad 17, 2014

Obavještavaju se svi učenici - polaznici srednjih škola koji su smješteni u učeničke domove da je Općinsko vijeće Općine Čađavica donijelo Odluku o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola sa područja Općine Čađavica u učeničke domove. Visinu sufinanciranja troškova smještaja učenika srednjih škola utvrditi će Općinski načelnik posebnom Odlukom, ovisno o financijskim mogućnostimna Proračuna Općine, a sukladno broju podnesenih zahtjeva. 

Podnositelj zahtjeva je dužan uz zahtjev dostaviti potvrdu o polasku učenika u srednju školu, presliku Ugovora sklopljenu s učeničkim domom, presliku osobne iskaznice učenika i žiro-račun podnositelja zahtjeva do kraja listopada 2014. godine.

Cijeli teks Odluke može se vidjeti u nastavku kao i u kategoriji dokumenti - ostali dokumenti.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br. 2/13. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica na 8. sjednici održanoj 17. listopada 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola sa područja Općine Čađavica

u učeničke domove

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom propisuju se kriteriji, uvjeti i načini sufinanciranja troškova smještaja  učenika srednjih škola sa područja Općine Čađavica u učeničkim domovima.

 

Članak 2.

            Sredstva za pokriće troškova smještaja učenika srednjih škola osiguravaju se u Proračunu Općine Čađavica.

Članak 3.

            Visinu sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola posebnom Odlukom utvrđuje Općinski načelnik prema mogućnostima Proračuna općine.

Pravo na korištenje financijskih sredstava za financiranje troškova smještaja ostvaruju  učenici polaznici srednjih škola od 01. rujna tekuće godine do 30. lipnja iduće godine.

 

Članak 4.

            Pravo na korištenje financijskih sredstava za financiranje troškova smještaja imaju  učenici polaznici srednjih škola pod slijedećim uvjetima:

-          da je njihovo prebivalište, te prebivalište njihovih roditelja, skrbnika ili staratelja na području Općine Čađavica,

-          da su redoviti polaznici programa srednje škole bez obzira na njeno sjedište, ako se taj program ne provodi u Srednjoj školi u Slatini,

 Prava iz stavka 1. ovog članka ne ostvaruju učenici koji pravo na subvenciju troškova smještaja u cijelosti koriste iz drugih izvora (Zakon o socijalnoj skrbi i sl).

 

Članak 5.

            Sredstva namjenjena sufinanciranju dijela troškova smještaja učenika srednjih škola uplaćuju se na žiro – račun  korisnika – podnositelja zahtjeva.

 

Članak 6.

            Podnositelj je uz zahtjev obvezan Općini Čađavica dostaviti potvrdu o polasku učenika u srednju školu, presliku Ugovora sklopljenu s učeničkim domom i roditeljem, presliku osobne iskaznice učenika i žiro-račun podnositelja zahtjeva.

 

Članak 7.

            Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Čađavica.

 

 PREDSJEDNIK:

Josip Piskać

KLASA: 602-03/14-01/04

URBROJ: 2189/07-01-14-1

Čađavica, 17. listopada 2014. godine

 

Listopad 14, 2014

„ISTINA O POBJEDNICIMA“ - ZAVRŠETAK CIKLUSA TERENSKIH NASTAVA I NASTAVAK PROJEKTA

Današnjim obilaskom prve crte bojišnice 136. slatinske brigade s učenicima osnovnih škola Eugena Kumičića i Josipa Kozrarca iz Slatine završen je ciklus terenske nastave iz povijesti u okviru projekta Istina o pobjednicima koji provodi Udruga HVIDR-a Slatina. Tijekom prošlog tjedna na terenskoj nastavi bili su i učenici osnovnih škola iz Sopja, I Čađavice, koje je ispratio načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević, te načelnici Općine Mikleuš i Nova Bukovica.

 

Sa tijekom Domovinskog rata u slatinskom kraju, ustrojem 136. slatinske brigade Hrvatske vojske i herojskim djelima hrvatskih branitelja učenike su upoznali umirovljeni časnici poručnik Milan Dvojak i pukovnik Kazimir Libl iz Hrvatskog časničkog zbora – Gradski odbor Slatin, Mato Bubaš – prvi ranjeni gardista na našem području i predsjednik slatinske HVIDRE te branitelji Marko Kragujević i Ivan Medved
Učenici i nastavnici odali su počast poginulim hrvatskim braniteljima i civilima u Slatini, Ćeralijama, Voćinu i Četekovcu.
O okupaciji Voćina, logoru Sekulinci i hrabrim voćinčanima učenicima je iz vlastitog iskustva govorio Darko Božičković, predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca i veterana – Ogranak Voćin. Velečasni Mladen Štivin upoznao ih je s poviješću Voćina i crkve Pohođenja Blažene Djevice Marije. Govorio je o njezinom razaranju u Domovinskom ratu i obnovi nakon njega. Učenike i nastavnike pozdravio je i načelnik općine Voćin, Predrag Filić.

Cilj ove aktivnosti jest podići razinu informiranosti i znanja učenika osnovnih škola o zbivanjima u Domovnskom ratu u našem kraju, upoznati ih sa vrijednostima i istinom o Domovinskom ratu, ojačati njihovu nacionalnu svijest i  potrebu za čuvanjem uspomena na podinule hrvatske branitelje i civile u Domovinskom ratu.

Završetkom ovog ciklusa od tri terenske nastave ne prestaju aktivnosti HVIDRE Slatina koje su u okviru ovog projekta provode sa sedam osnovnih škola iz Slatine i susjednih općina.
28. listopada na Dan obilježavanja osnutka 136. slatinske brigade, u Zavičajnom muzeju grada Slatine bit će otvorena prigodna izložba sa literarnim i likovnim radovima nastalim na temelju impresija učenika sa ovih terenskih nastava.

Ovaj projekt prate Ministarstvo branitelja, Virovitičko-podravska županija, Grad Slatina i Općine Čađavica, Nova Bukovica, Sopje i Voćin.

                                                                     

 

Listopad 12, 2014

U ČAĐAVICI ODRŽANA OBUKA ZA VATROGASCE

Vatrogasna zajednica Grada Slatine u Čađavici je provela obuku za zvanje vatrogasac I. klase, za kandidate s područja Vatrogasne zajednice čađavačke općine. Obuci su prisustvovali kandidati koji su položili ispit za zvanje vatrogasca prošle godine, a nazočili su i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Brezik. Slatinska vatrogasna zajednica do kraja godine organizirat će obuku i za zvanje dočasnika koja se planira za studeni, do sada je prijavljeno pedesetak kandidata, obuka će biti organizirana u dvije grupe, u Slatini i Sladojevcima. (www.icv.hr, mru; Fotografije: Marko Rukavina)

    
    
    

 

Listopad 10, 2014

Poštovani!

Pozivamo Vas na seminar "Mjere ruralnoig razvoja" koji će se održati u srijedu, 15. listopada, s početkom u 09 sati, u vijećnici Općine Čađavica.

Predavanje na seminaru održati će Tugomir Majdak, pročelnik Upravnog odjela za zajedničke politike i fondove EU Virovitičko-podravske županije.

Tema seminara bit će Mjera 7 - temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima te Mjera 4 - ulaganja u fizičku imovinu, a tijekom predavanja govoriti će se i o drugim fondovima o ruralnom razvoju.

Seminar je namijenjen svima koji žele ostvariti sredstva iz EU fondova, poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima.

Listopad 9, 2014

Na temelju Odluke o financijskoj potpori studentima, načelnik Općne Čađavica raspisao je natječaj za dodjelu potpore.

Rok za dostavu zahtjeva je 31.10.2014. godine.

Pravo na bespovratnu potporu ostvaruju studenti koji ispunjavaju slijedeće kriterije:
- da su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na području općine Čađavica,
- da imaju status redovnog studenta,
- da svaku akademsku godinu upisuju i završavaju redovito, u roku,
- bespovratna potpora dodjeljuje se samo jednom za svaku akademsku godinu,
- da ukupni prihod (prihod s osnova radnog odnosa, prihod od mirovine, katastarski kao i drugi prihodi) po članu domaćinstva ne prelazi 1.800,00 kn mjesečno.
Potpore se neće isplaćivati studentima ako obitelj studenta ima nepodmirenih obveza prema Općini Čađavica po bilo kojem osnovu.
Za dodjelu financijske potpore mogu se natjecati i studenti koji su korisnici i nekih drugih oblika financijske potpore studentima.

Tekst natječaja i obrasci nalaze u rubrici natječaji.

Listopad 1, 2014

Općina Čađavica obavještava sve fizičke i pravne osobe da će se deratizacija na području Općine Čađavica ( naselja Čađavica, Čađavački Lug, Donje Bazje, Ilmin Dvor, Noskovci, Noskovačka Dubrava, Starin, Šašaevo, Vraneševci, Zvonimirovac ) provoditi u vremenu od 02.10.-04.10.2014. godine. 

Deratizacija će se provoditi u svrhu preventivne deratizacije dvorišta i okućnica stambenih zgrada uporabom meka ( Antidot j vitamin K-1 ).

  

Stranice