Vijesti

Travanj 3, 2019

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Travanj 1, 2019
Na temelju članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj: 7/09. i 2/13.), predsjednik Općinskog vijeća g. Josip Piskać, sazvao je 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica za 04.04.2019. godine (četvrtak). Sjednica će se održati u uredu načelnika Općine Čađavica s početkom u 16,00 sati
 
U nastavku teksta poziv za sjednicu:
Ožujak 28, 2019
 
Predsjednica Republike Hrvatska donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Izbori će se održati u nedjelju 26. svibnja 2019.
 
Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, stupila je na snagu danom objave u „Narodnim novinama“ broj 30/2019 od 26.3.2019.,
 
U nastavku teksta:
 
Ožujak 7, 2019
OPĆINA ČAĐAVICA U SURADNJI S NADLEŽNIM INSTITUCIJAMA ORGANIZIRA RADNI SASTANAK NA TEMU PROVEDBE ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA
 
I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI.
 
 
 
POZIVAJU SE SVI HRVATSKI BRANITELJI, SUDIONICI DOBROVOLJAČKIH NENAORUŽANIH ODBORA (SELSKE STRAŽE) KAO I SVI OSTALI MJEŠTANI  KOJI SE ŽELE VIŠE INFORMIRATI O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA DA PRISUSTVUJU NAJAVLJENOM RADNOM SASTANKU.
 
 
 
RADNI SASTANAK ĆE SE  ĆE SE ODRŽATI DANA 12.3.2019. GODINE (UTORAK) U PROSTORIJAMA OPĆINE  ČAĐAVICA S POČETKOM U 19,00 SATI.
 
 
 
SASTANKU ĆE NAZOČITI STRUČNE OSOBE KOJE ĆE DATI  ODGOVORE NA KONKRETNA PITANJA.
Veljača 22, 2019

Na temelju članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj: 7/09. i 2/13.), predsjednik Općinskog vijeća g. Josip Piskać, sazvao je 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica za 26.02.2019. godine (utorak). Sjednica će se održati u uredu načelnika Općine Čađavica s početkom u 16,00 sati

Za sjednicu je predlažen slijedeći
 
D N E V N I    R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa 11. redovne i 1. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica,
2. Aktualni sat, 
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Statuta Općine Čađavica,
4. A) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Čađavica,
    B) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade na području Općine Čađavica,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Čađavica,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Programa za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Čađavica,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Programa za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Čađavica,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja  proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Čađavica za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine.,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini,
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od zakupa, prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica za 2018. godinu,
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Čađavica za 2018. godinu, 
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća udruga za 2018. i planova rada za 2019.,
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2018. godinu,
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Čađavica za razdoblje srpanj - prosinac 2018. godine,
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2018. godini,
17. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
18. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Čađavica za 2018. godinu.
 

 

Veljača 20, 2019

Naručitelj: OPĆINA ČAĐAVICA objavljuje projektnu dokumentaciju za postupak Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Čađavici

Veljača 13, 2019
Nakon što je Virovitičko-podravska županija, kao prva županija u RH, sa Zagrebačkom bankom potpisala ugovor za kreditiranje proljetne i jesenje sjetve u 2019. godini uz subvenciju kamata od 2 posto, virovitičko-podravski župan, Igor Andrović, raspisao je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamate kredita proljetne i jesenje sjetve u 2019. godini na području Virovitičko-podravske županije.
 
Korisnici kredita mogu biti, poduzetnici koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Virovitičko-podravske županije i oni koji namjeravaju ulagati na području iste županije, odnosno: Fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a; Pravne osobe i obrti. Namjena kratkoročnih kredita je za financiranje nabave repromaterijala: sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za poljoprivredne kulture u proljetnoj i jesenjoj sjetvi i povrtlarske kulture, kao i vlastite proizvodnje poslovnih subjekata. Visina kredita je od 5.000,00 do 500.000,00 kuna. (www.vpz.hr, Fotografija: Kristijan Toplak)
 
 
 
Veljača 12, 2019
Općina Čađavica je 21. siječnja 2019. godine objavila Javni uvid u ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Čađavica. Rok za uvid u ispravak Prijedloga Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, bio je od 22. siječnja do 05. veljače 2019. godine.
 
Obavještavamo sve zainteresine osobe da se rok za Javni uvid produžuje zaključno do 18. siječnja 2019. godine do kada se mogu dati prigovori na ispravak Prijedloga Programa. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Čađavica u roku od 30 dana.
 
Prigovori na ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja, te se dostavljaju na adresu Općina Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica zaključno sa 18. siječnja 2019. godine.
 
U prilogu se nalaze pregledne karte i ostala dokumentacija.  
Veljača 5, 2019
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) javno se objavljuju Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi i Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Čađavica, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
 
Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je 15.02.2019. godine.
 
Primjedbe na Nacrt odluke mogu slati na e-mail adresu: opcina@opcina-cadjavica.hr
 
Nacrt odluke mogu se vidjeti ovdje:
 
Veljača 4, 2019

Virovitičko-podravska županija poziva zainteresirane poljoprivrednike na uključivanje u  Program osposobljavanja odraslih osoba za poljoprivredna zanimanja, koji će provoditi Pučko otvoreno učilište Slatina.

RED.BR.

PROGRAM

TRAJANJE (SATI)

OPIS PROGRAMA

(NASTAVNI PREDMETI)

CIJENA (NA BAZI 10 POLAZNIKA)

01

Voćar i vinogradar

Uvjet za upis: završena OŠ, navršenih 15 god života

120

Morfologija i fiziologija voćaka

Razmnožavanje voćaka

Ekološki uvjeti za uzgoj voćaka i vinove loze

Sadnja, hranidba, rezidba i berba voćaka

Jezgričavo, koštičavo, lupinasto i jagodičasto voće

Morfologija i fiiziologija vinove loze

Razmnožavanje vinove loze

Podizanje vinograda

Agrotehnika u rodnom vinogradu

Stručne vježbe

1.200,00 kn

02

Povrtlar

Uvjet za upis: završena OŠ, navršenih 15 god života

120

Osnove povrtlarstva

Plodored i predkulture u uzgoju povrća

Ishrana povrća i gnojidba

Uzorkovanje tla i navodnjavanje

Uzgoj povrća na otvorenom i u zatvorenom prostoru

Podjela povrća

Specijalno povrtlarstvo

Najčešće bolesti i štetnici povrća

Berba i skladištenje povrća

Stručne vježbe

1.200,00 kn

03

Sakupljač i uzgajivač ljekovitog bilja

Uvjet za upis: završena OŠ, navršenih 15 god života

120

Morfologija, biologija, sakupljanje i spremanje ljekovitog bilja Djelatne tvari ljekovitog bilja i njihov način djelovanja

Prva pomoć kod trovanja ljek. biljem i njihovim pripravcima

Ljekoviti pripravci i njihova spravljanja

Samoniklo ljekovito bilje

Uzgoj ljekovitog bilja

Organizacija tržišta ljekovitog bilja

Ekološka proizvodnja ljekovitog bilja

Stručne vježbe

1.500,00 kn

04

Pčelar

Uvjet za upis: završena OŠ, navršenih 15 god života, alergotest

120

Biologija, anatomija i fiziologija pčele

Bolesti pčela, lijekovi i liječenje

Tehnologija rada sa pčelama

Medonosno bilje

Osnove ekološke proizvodnje

Ekonomski temelji pčelarstva

Stručne vježbe

1.200,00 kn

05

Mljekar

Uvjet za upis: završena OŠ, navršenih 15 god života

120

Osnove govedarstva

Razmnožavanje goveda i bređost krava

Građa vimena i laktacija

Održavanje papaka

Hranidba mliječnih krava i probavni sustav

Uzgoj junica

Značajnije bolesti krava i teladi

Stručne vježbe

1.200,00 kn

06

Cvjećar

Uvjet za upis: završena OŠ, navršenih 15 god života

120

Karakteristike cvjećarske proizvodnje

Biljno uzgojni zahvati u cvjećarstvu

Razmnožavanje cvijeća

Proizvodnja jednogodišnjeg i balkonskog cvijeća

Proizvodnja dvogodišnjeg cvijeća

Proizvodnja cvijeća za rezanje

Proizvodnja lončanica

Proizvodnja zimzelenih vrsta

Proizvodnja listopadnih vrsta

Proizvodnja zeljastih trajnica

Proizvodnja biljaka za kamenjare

Proizvodnja penjačica

Stručne vježbe

1.200,00 kn

07

Voditelj seljačkog gospodarstva ili OPG-a

(program usavršavanja)

Uvjet za upis: navršenih 18 god života, najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima u poljoprivredi, završena srednja škola

Pogledaj pod napomena na kraju dopisa!

150

Poljoprivrednici mješovite proizvodnje

Biljna proizvodnja

Stočarska proizvodnja

Strojevi i mehanizacija

Zakoni i propisi

Poslovne knjige

Informatika u poljoprivredi

Management u poljoprivredi

Zaštita na radu

Praktična nastava

2.200,00 kn

08

Vinogradar i podrumar

Uvjet za upis: završena OŠ, navršenih 18 god života, osnovna znanja iz vinogradarstva koja će se prije upisa u program provjeriti testiranjem i praktično

 

128

Vinogradarstvo

Podrumarstvo (Tehnološki postupak proizvodnje vina)

Podrumarstvo

(Tehnologija jakih alkoholnih pića)

Zaštita na radu

Stručne vježbe

 

1.200,00 kn

09

Ratar

Uvjet za upis: završena OŠ,

navršenih 18 godina života,

liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

150

Poznavanje i uređenje tla

Osnove ratarstva

Mehanizacija u ratarstvu

Zaštita ratarskih kultura

Zaštita na radu

Praktična nastava

1.500,00 kn

10

Cvjećar – aranžer

Uvjet za upis: završena OŠ,

navršenih 18 godina života

 

120

Povijest aranžiranja, škole i stilovi aranžiranja, simbolika cvijeća

Elementi oblikovanja

Pribor i tehnička pomagala za slaganje cvijeća

Priprema cvijeća i zelenila

Izrada aranžmana

Osnove floristike

Organizacija rada u cvjećarnici

Zaštita na radu

Praktični rad

1.500,00 kn

11

Proizvođač jakih alkoholnih pića

Uvjet za upis: završena OŠ,

navršenih 18 godina života,

liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

 

124

Definicija i podjela jakih alkoholnih pića

Sirovine za proizvodnju jakih alkoholnih pića

Prerada sirovina za proizvodnju jakih alkoholnih pića

Prirodna jaka alkoholna pica

Posude i uređaji za proizvodnju, njegu i čuvanje jakih alkoholnih pića

Zaštita na radu

Praktična nastava

1.200,00 kn

12

Mesar

Završena osnovna škola, navršenih 18 godina, obavljen liječnički pregled (liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova kao i liječničko uvjerenje o higijenskom minimumu- sanitarna knjižica)

Za praktični dio nastave pribaviti radnu odjeću (bijela majica, pregača, kuta, kapa, radna obuća).

125

Mesna industrija (8)

Higijena, zaštita na radu i prva pomoć (10)

Jednostavni postupci klanja i obrade mesa (17)

Praktična nastava (90)

 

1.500,00 kn

13

Rukovatelj motornom pilom

Uvjet za upis: završena OŠ,

navršenih 18 godina života,

liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

79

Konstrukcija motornih pila

Rad s motornom pilom

Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć

Praktična nastava

800,00 kn

14

Rukovatelj vrtnim strojevima za održavanje zelenih površina u hortikulturi

Uvjet za upis: završena OŠ,

navršenih 15 godina života

liječničko uvjerenje

120

Motorna kosilica

Trimer

Škare za rezanje živice

Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć

Praktična nastava

1.000,00 kn

15

Rukovatelj traktorom s radnim priključcima

Uvjet za upis: završena OŠ,

navršenih 18 godina života,

vozačka dozvola,

liječničko uvjerenje o zdravstvenoj  sposobnosti za rukovatelja/icu traktorom s radnim priključcima.

130

Traktor i traktorski priključci

Rukovanje traktorom s radnim priključcima

Održavanje traktora i radnih priključaka

Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć

Praktična nastava

1.000,00 kn

16

Rukovatelj traktorskom motornom kosilicom

Uvjet za upis: završena OŠ,

navršenih 18 godina života,

liječničko uvjerenje

80

Traktorska motorna kosilica i dodatna oprema

Rukovanje traktorskom motornom kosilicom i održavanje

Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć

Praktična nastava

800,00 kn

17

Rukovatelji radnim strojevima

VILIČAR

 

120

Namjena i konstrukcija viličara (30)

Rad na siguran način viličarom (10)

 Vježbe- manipulacija viličarom (80)

 

prvi upisani program

800,00 kn

svaki sljedeći

500,00 kn

18

Rukovatelji radnim strojevima

BAGER

 

120

Graditeljski strojevi za zemljane radove (10)

Vrste bagera (15)

Proračun učinka rada bagera (5)

Rad na siguran način bagerom (10)

Vježbe- manipulacija bagerom (80)

prvi upisani program

800,00 kn

svaki sljedeći

500,00 kn

19

Rukovatelji radnim strojevima

UTOVARIVAČ

 

120

Graditeljski strojevi za zemljane radove (10)

Vrste utovarivača (20)

Rad na siguran način utovarivačem (10)

Vježbe- manipulacija utovarivačem (80)

prvi upisani program

800,00 kn

svaki sljedeći

500,00 kn

20

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju konobar

150

Osnove higijene (10)

Ugostiteljska roba i oprema (19)

Osnove ugostiteljskog posluživanja (36)

Zaštita na radu (5)

Praktična nastava (80)

3.500,00 kn

21

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju kuhar

160

Osnove higijene (10)

Ugostiteljska roba i oprema (14)

Osnove kuharstva (49)

Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć (7)

Praktična nastava (80)

3.500,00 kn

22

Program usavršavanja za poslove voditelja izrade i provedbe EU projekata

161

 EU fondovi, strateški okviri korištenja i mogućnosti financiranja (15)

Projektno planiranje (73)

Izrada projektne prijave (33)

Upravljanje provedbom projekata EU i javna nabava (24)

Evaluacija, održivost i izvještavanje na projektu (16)

10.500,00kn

23

Program osposobljavanja za uzgajivača ovaca i koza

(u pripremi)

160

Osnove ovčarstva i kozarstva (18)

Poslovi pri uzgoju ovaca i koza (42)

Zaštita na radu (5)

Praktična nastava (95)

1.500,00 kn

24

Program osposobljavanja za poslove mljekara – sirara

(u pripremi)

130

Osnove mljekarstva – sirarstva (10)

Poslovi u mljekarstvu – sirarstvu (35)

Zaštita na radu (5)

Praktična nastava (80)

1.500,00 kn

25

Prekvalifikacija za zanimanje

POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK/ICA

Uvjet za upis: završena bilo koja srednja škola

oko pola godine i oko 20-tak ispita

POSEBNI STRUČNI DIO

Ratarstvo

Voćarstvo

Vinogradarstvo i vinarstvo

Povrćarstvo

Mehanizacija

Zaštita bilja

Stočarstvo

Tržište

Praktična nastava

oko 6.000,00 kn

(ovisno o broju razlikovnih i dopunskih ispita)

26

IZOBRAZBA – ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA

16

Moduli, kategorije, potkategorije i područja izobrazbe su sljedeći:

  • Modul za prof. korisnike (osnovni i dopunski)

380,00 kn

 
Prvih 25 programa verificirani su od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Nakon uspješno položenog završnog ispita, polaznik stječe Uvjerenje o osposobljenosti ili Uvjerenje o usavršavanju.

Kod prekvalifikacije polaznik stječe Svjedodžbu o završnome radu i zanimanje poljoprivredni gospodarstvenik.

Izobrazba za održivu uporabu pesticida verificirana je kod Ministarstva poljoprivrede.

 

Molimo da se zainteresirani prijave u Pučko otvoreno učilište Slatina, Šetalište J. Burgera 1, u Slatini, osobno ili na telefon  551-371,  najkasnije do 1. ožujka 2019. godine.

 

Ovisno o broju prijavljenih polaznika za pojedini program provodit će se i osposobljavanje, a svi prijavljeni bit će obaviješteni o mjestu i početku predavanja.

 

Stranice