Vijesti

Kolovoz 14, 2018

Općina Čađavica je, uz savjetodavnu podršku RA VIDRA-e, prijavila na NATJEČAJ za podmjeru 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” projekt izgradnje Dječjeg vrtića u Čađavici i projekt izgradnje zgrade sportsko rekreativne namjene u Čađavici.

Projektom izgradnje Dječjeg vrtića u Čađavici se želi pridonijeti ostvarenju preduvjeta za demografsku obnovu Općine Čađavica, kao i podizanje životnog standarda kroz izgradnju građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu.

Projektom izgradnje zgrade sportsko rekreativne namjene u Čađavici želi se doprinijeti poboljšanju kvalitete života u ruralnom području za djecu i mlade kroz izgradnju zgrade – sportsko rekreativne namjene u Čađavici.

S obzirom da je financiranje projekta 100% bespovratnih sredstava na prihvatljive troškove po provedbi projekta, ista će se dobiti kao povratna sredstva.

Ukupna vrijednost projekta izgradnje Dječjeg vrtića u Čađavici iznosi 7.439.060,00 kn, a zgrade sportsko rekreativne namjene u Čađavici iznosi 2.727.887,13 kn.

 

Kolovoz 2, 2018

Europski socijalni fond

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Zaželi - Program zapošljavanja žena

Naziv Projekta: „Zaželi – Općina Čađavica“

Korisnik projekta: Općina Čađavica

 

Partneri na projektu:

• Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Virovitica

• Centar za socijalnu skrb Slatina

 

 

Ukupna vrijednost projekta: 2.040.257,03 kuna

 

Općina Čađavica je danom 1.8.2018. godine započela provedbu projekta “Zaželi – Općina Čađavica” temeljem potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Kodni broj:UP.02.1.1.05.0151.

 

Ukupna vrijednost projekta je 2.040.257,03 kuna, a iznos EU potpore je u 100% iznosu.Projekt traje 30 mjeseci i to od kolovoza 2018. do siječnja 2021. godine.

 

CILJ PROJEKTA:

Opći cilj ovog projekta je u općini Čađavica omogućiti radno sposobnim pripadnicama ranjivih skupina lakši pristup tržištu rada unaprjeđenjem njihovih radnih potencijala i lakšim zapošljavanjem u lokalnoj zajednici te povećanje kvalitete života za 60 krajnjih korisnika čime će pozitivno doprinijeti svojoj i njihovoj socijalnoj uključenosti.

 

Ciljana skupina

Ciljana skupina su 10 žena prijavljenih u evidenciji nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina.

 

Krajnji korisnici

Žene koje će biti zaposlene kroz projekt će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetuživota krajnjim korisnicima – socijalno ugroženim osobama, osobama u starijoj životnoj dobi idrugim osobama koje se ne mogu samostalno brinuti o sebi, a ista usluga im nije već osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugogjavnog izvora i u čijoj identifikaciji sudjeluje Centar za socijalnu skrb.

Kriteriji za odabir krajnjih korisnika u ovom programu ne ovise o imovinskom cenzusu odnosno ovisini prihoda.

 

Projektne aktivnosti:

Aktivnosti žena zaposlenih kroz projekt odnose se na, primjerice:

  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
  • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
  • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
  • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
  • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Programom se planira zaposliti 10 žena ciljane skupine.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.

Za ženeuključene u projektne aktivnosti biti će omogućeno povećanje znanja ivještina potrebnih na tržištu rada krozdodatno obrazovanje/osposobljavanje kako bi po završetkuprojekta bile konkurentnije na tržištu rada.

Edukacija će biti besplatna za žene zaposlene kroz program.

 

Sve informacije vezane uz Projekat “Zaželi – Općina Čađavica“ i kako postati korisnik ili zaposlenica možete dobiti u Općini Čađavica.

 

Kontakt osobe za više informacija:

 

E-mail: opcina@opcina-cadjavica.hr

 

Mirko Rončević

Mobitel: 098/343-372

email: nacelnik@opcina-cadjavica.hr

 

Pročelnik JUO

Danijel Jozić, mag.iur. - službenik za informiranje

Telefon: 033/544-254; M: 099/350-1310

procelnik@opcina-cadjavica.hr

 

Voditelj projekta: Igor Čiček

Mob: 097/677 8768

igor.cicek@outlook.com

 

Srpanj 26, 2018

Povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa zapošljavanja na radno mjesto VODITELJ PROJEKTA – PROGRAM ZAŽELI - OPĆINA ČAĐAVICA i KOORDINATOR/KOORDINATORICA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI-PROJEKT "ZAŽELI"-OPĆINA ČAĐAVICA je utvrdilo potrebu da provede prethodnu provjeru znanja i intervju za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete.

Intervju za kandidate održat će se 30. srpnja 2018. s početkom u 08,00 sati u uredu načelnika Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica

Ostali podatci o načinu testiranja i izvorima za provjeru znanja se mogu pronaći na poveznici:  http://www.opcina-cadjavica.hr/dokumentacija/natje%C4%8Daj

Srpanj 23, 2018

Brzi internet u bliskoj budućnosti bit će od iznimne važnosti. Nazivaju ga i „autocesta budućnosti“, a kako bi stanovnici 5.613 stambenih jedinica na području osam općina Virovitičko-podravske županije, u toj budućnosti imalo brzi internet, Županija je potpisala Sporazum o poslovnoj suradnji na projektu razvoja širokopojasnog pristupa internetu. Uz župana Igora Androvića, ugovor su potpisali načelnici ili zamjenici sljedećih općina: (Čađavica) Mirko Rončević, (Sopje) Berislav Androš, (Zdenci) Tomislav Durmić, (Nova Bukovica) Tomislav Bračun, (Mikleuš) Milan Dundović, (Čačinci) Mirko Mališ, (Crnac) Mato Damjan i zamjenik načelnika Općine Voćin, Roko Perić.

– Virovitičko-podravska županija se uključila zbog kapaciteta pomoći, kako bi zajedno s osam općina, lakše, brže i kvalitetnije izradili projekt koji će se sufinancirati kroz fondove Europske unije. Time će buduća mreža Pojasa širokopojasnog interneta biti u vlasništvu općina i one će s njom raspolagati. Time će cijela Županija biti pokrivena Pojasom širokopojasnog interneta, jer Grad Virovitica ide u taj projekt s pet općina (Pitomača, Špišić Bukovica, Lukač, Gradina i Suhopolje), te gradovi Slatina i Orahovica. Tako će cijela županija biti pokrivena brzim internetom, tzv. “autocestom budućnosti” koja će puno značiti za razvoj gospodarstva – podcrtao je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Predviđeno je kako bi ovaj projekt, kada se izradi, bio u vrijednosti od 60 do 80 milijuna kuna. Nakon postavljanja svjetlovodnih niti, općine će postati vlasnici mreže, koju će tada iznajmljivati operaterima. Očekuje se da bi se investicija vratila za pet godina, a nakon toga bi sredstva bila prihod općina. Načelnici općina su izrazili zahvalnost Virovitičko-podravskoj županiji i županu Igoru Androviću na pomoći i općinama i svim stanovnicima koji žive na ovom području, kako bi u budućnosti imali brzi internet kao i veliki gradovi. (www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)

 

Srpanj 23, 2018
U ponedjeljak 23. srpnja 2018. godine u posao je uvedena tvrtka Gravia iz Osijeka, dok je uvođenje u posao za Općinu Crnac izvršeno 18. srpnja 2018. godine. 
 
Radove je obišao i virovitičko-podravski župan Igor Andrović, načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević i općine Crnac Mato Damjan, kao i predstavnici izvođača radova, tvrtke Gravia Osijek.
 
Ukupna duljina ceste koja će se asfaltirati i na kojoj će radovi biti gotovi u iduća četiri mjeseca, je oko 3,5 kilometara.
Ukupna vrijednost, iznosi oko 9 milijuna kuna (3.687.719,45 kuna za područje Općine Čađavica i 5.400.000,00 kuna sa strane Općine Crnac).
 
Sredstva su dobivena od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u 100 %-tnom iznosu i to za „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta u provedbi mjere M7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.“ Podmjere 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta, prema Ugovoru o financiranju br. 774527/2018.
 
Cesta koja će asfaltom spajati Zvonimirovac i Suhu Mlaku, skratit će put od Crnca do Čađavice za 20 minuta. (www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)
 
 
 
 
 
Srpanj 7, 2018
 
 
Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira radionice za potencijalne korisnike tipa operacije:
 
• 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“
• 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“
• 6.4.1 „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“
• 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ i
• 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.
 
Za prijavu na radionice obavezno je prijaviti se putem navedene poveznice https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe98db8499cU2_a_e60ku6lexfmhV29...
 
U nastavku možete pronaći raspored održavanja radionica.
 
 

Mjesto

Datum

Adresa

Tip operacije

Vrijeme

Zagreb

11.07.2018.

Kino dvorana Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

7.2.1 Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

10:00 sati

7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

11:00 sati

Rijeka

12.07.2018.

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Rijeka, Bulevar oslobođenja 23, 51000 Rijeka

4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

12:30 sati

6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

14:00 sati

6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

7.2.1 Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

10:00 sati

7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

11:00 sati

 Split

 13.07.2018.

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Split, Trumbićeva obala 4, 21000 Split

4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

12:30 sati

6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

14:00 sati

6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

7.2.1 Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

10:00 sati

7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

11:00 sati

 Čađavica

16.07.2018.

Općini Čađavica, Kolodvorska br. 2, 33523 Čađavica

7.2.1 Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

 

7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

10:00 sati

11:00 sati

 Zagreb

16.07.2018.

Kino dvorana Ministarstva gospodarstva,  poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

 

11:00 sati

6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

13:00 sati

6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

 Osijek

17.07.2018.

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Osijek, Europska avenija 13, 31000 Osijek

4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije 

11:00 sati

6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

13:00 sati

6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

 

 

Srpanj 6, 2018
Danas, 6. srpnja 2018. godine, načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević je u Zagrebu potpisao ugovor o financiranju programa ''Zaželi – Programa zapošljavanja žena'' za područje općine Čađavica. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda zaključen je s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje sa 100%-nim financiranjem ukupne vrijednosti projekta 2.040.257,03 kune koji je pisala VIDRA, Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.
 
Projekt ''Zaželi – program zapošljavanja žena'' u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
 
Projekt će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i udruge u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice. Zahvaljujući ovome projektu na području cijele Hrvatske planira se zaposliti  3045 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške, te brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. (ADF)
 
 
 
Srpanj 4, 2018
 
 

S adrese Ministarstva rada i mirovinskog sustava, stigle su sjajne vijesti za tri općine s područja Virovitičko-podravske županije, vezano za projekt „Zaželi – Program zapošljavanja žena“. 

Općini Čađavica odobren je „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ ukupne vrijednosti 2.040.257,03 kuna.

Projekt je odobren u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU pod nazivom „Zaželi – program zapošljavanja žena“ financiranog u okviru Operativnog program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda. 
 
Tehničku pomoć u pripremi i pisanju projektne prijave pružila je VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.
 
Općina Čađavica nositelj je projektne prijave s partnerima Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Virovitica i Centar za socijalnu skrb Slatina. Provedba projekta planirana je u trajanju od 30 mjeseci, a namijenjena je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Predviđeno je zapošljavanje 10 žena, jednog koordinatora projektnih aktivnosti i jednog voditelja projekta.
 
Zahvaljujući ovom projektu na području općine Čađavica bit će pružena podrška i potpora te briga o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, za njih ukupno 60 na području općine. Također, krajnjim korisnicima će se na mjesečnoj razini kupovati i dostavljati potrepštine potrebne za osobnu higijenu i održavanje higijene stambenog prostora.
 
Isto tako, iz projekta će biti osigurana sredstva za kupovinu bicikala za svaku djelatnicu kao vid pomoći kod obavljanja poslova. Nadalje, ciljna skupina imat će mogućnost dodatnog obrazovanja, te stjecanje uvjerenje o osposobljenosti i tako će postati konkurentnije na tržištu rada. ( Fotografija: Ilustracija)
 
 
 
Srpanj 3, 2018
Virovitičko-podravski župan sa svojim zamjenicima Marijom Klementom i Darkom Žužakom, načelnikom Općine Čađavica Mirkom Rončevićem, ravnateljom Doma zdravlja VPŽ Ivicom Fotezom, te direktorom tvrtke Građevinarstvo Horvat d.o.o. izvođačem radova, obišao je radove na ambulant koja se gradi u Čađavici.
 
Župan Andrović bio je zadovoljan viđenim, kao i time što će Čađavica konačno dobiti suvremeno opremljenu novu ambulantu.
 
– Županija kao osnivač zdravstvenih ustanova nastavit će ulaganja u taj sektor, kao ovdje u Čađavici, kako bi svi žitelji županije imali što bolje uvjete liječenja – rekao je župan Andrović pri obilasku ambulante.
 
Načelnik Rončević najavio je završetak radova do rujna ove godine.
 
– Ovaj smo projekt ostvarili u suradnji s Domom zdravlja VPŽ i Virovitičko-podravskom županijom. Čađavica i sada ima ambulantu, ali ista se selila iz prostora u prostor i nije imala potrebne uvjete za normalan rad. Procjena ukupne investicije je oko 1,800.000 kuna, odnosno 1,400.000 je izgradnja, a 400.000 kuna iznosit će opremanje prostora ambulante. Završetak radova, koji su za sada urađeni oko 80%, očekujemo do rujna ove godine. Na radost mještana općine nova ambulanta će uskoro biti izgrađena čime će svi pacijenti imati kvalitetniju zdravstvenu uslugu – najavio je završetak radova načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević. (domovina.net, ADF)
 
 
 
 
 
Srpanj 3, 2018

Svečanom sjednicom Općinskog vijeća općine Čađavica završena je proslava Dana općine i sv. Petra, zaštitnika Župe Čađavica. Na svečanoj sjednici su, uz mnoge uzvanike, nazočila i dva ministra u Vladi RH, ministar poljoprivrede i potpredsjednik Vlade Tomislav Tolušić, te ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Nenad Križić, virovitičko-podravski župan Igor Andrović sa zamjenicima Darkom Žužakom i Marijom Klementom, načelnici općina s područja Virovitičko-podravske županije, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu VPŽ Vesna Šerepac, načelnik Policijske uprave virovitičko-podravske Siniša Knežević, načelnik Policijske postaje Slatina Krunoslav Sertić, zamjenik slatinskog gradonačelnika Bojan Plantak, predsjednik Zajednica udruga i članova HVIDR-a VPŽ i predsjednik Odbore za hrvatske branitelje VPŽ Mato Bubaš, predsjednik Udruge HVIDR-a Slatina i predsjednik Odbora za hrvatske branitelje grada Slatine Ilija Nikolić, čađavački župnik vlč. Stjepan Vuk.

Nazočnima na sjednici pozdravnim govorom prvo se obratio predsjednik OV općine Čađavica Josip Piskać, a nakon njega je načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević prezentirao provedene projekte i one u tijeku, te najavio nove.

Virovitičko-podravski župan u svom je govoru rekao kako će Općina Čađavica uvijek imati njegovu i podršku Županije.

– Kako je i sam načelnik u svojoj prezentaciji projekata rekao, dosta je projekata odrađeno na području općine Čađavica, a što oni sami kroz svoj proračun nisu mogli, zato smo tu mi, Županija, ali i usluge naše razvojne agencije koje ova općina primjerno koristi u svom razvoju. Posebno me veseli projekt skore gradnje vrtića, jer ako se kuća gradi od temelja, onda se društvo gradi od vrtića. Ovom bi prilikom svim žiteljima čestitao Dan općine i njihovog zaštitnika sv. Petra – rekao je župan Andrović.
 
 
Potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić obećao je veliku suradnju njegovog ministarstva s ovom, ali i drugim općinama na području Virovitičko-podravske županije.
 
– Ja ovdje danas ne dolazim niti kao potpredsjednik Vlade, niti kao ministar, dolazim prije svega prijatelj svih vas. Mislim da općina Čađavica s malo novaca zna napraviti puno zahvaljujući načelniku i njegovim suradnicima, zahvaljujući potpori Županije, agencije VIDRA, ali i mjerama ruralnog razvoja koje idu iz fondova EU. Očekujem kada se Općina Čađavica prijavi za projekt vrtića u Ministarstvo poljoprivrede da će on biti odobren, ne mogu obećati 100%, ali 99,9% će biti zasigurno – rekao je ministar Tolušić, te čestitao Dan općine Čađavica.
 
 
 
Za kraj svečane sjednice načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević i predsjednik Općinskog vijeća Josip Piskać dodijelili su javna priznanja Općine Čađavica. Odlukom načelnika Općine priznanje Općine Čađavica dodijeljeno je Kristini Horvat, nastavnici zdravstvene njege u Tehničkoj školi Virovitica za nesebičan volonterski rad s djecom i odraslim osobama s poteškoćama kao volonter edukator i promidžbu Općine Čađavica, odlukom Općinskog vijeća zahvalnica Općine Čađavica dodijeljena je VIDRI, agenciji za regionalni razvoj VPŽ koju je preuzela Željka Vuković ravnateljica VIDRE, odlukom Općinskog vijeća zahvalnica Općine Čađavica dodijeljena je Vesni Šerepac pročelnici Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Virovitičko-podravske županije, odlukom Općinskog vijeća srebrna plaketa Općine Čađavica dodijeljena je Tomi Medvedu ministru hrvatskih branitelja za poseban doprinos i promicanje vrijednosti Domovinskog rata, socijalnoj i pravnoj zaštiti hrvatskih branitelja i za uspješnu suradnju s Općinom Čađavica, odlukom Općinskog vijeća zlatna plaketa Općine Čađavica dodijeljena je Tomislavu Tolušiću potpredsjedniku Vlade RH i ministru poljoprivrede zaslužnom na potpori svih planova i programima prioritetnih za razvoj Općine Čađavica.
 
Na kraju svečane sjednice nazočnima se obratio ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved rekavši kako žrtve hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu nisu bile uzaludne, jer se upravo u Čađavici vide novi infrastrukturni radovi, nove građevine, zgrade infrastrukture i sve ono što je potrebno kako bi mladi naraštaju ostali i voljeli živjeti u svom mjestu, svojoj općini, svojoj domovini Hrvatskoj, te se zahvalio na dodijeljenoj mu plaketi.
 
 
Cjelokupni protokol svečane sjednice Općinskog vijeća općine Čađavica vodila je Helena Hegediš, a poslije službenog dijela sjednice Kulturno umjetničko društvo Podravina Čađavica izvelo je nekoliko plesno-pjevačkih točaka.
 
Prije svečane sjednice, polaganjem vijenaca i upaljenih lampiona, odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima kod križa na čađavačkom mjesnom groblju, gdje je molitvu predvodio čađavački župnik vlč. Stjepan Vuk. (ADF)

 

 

Stranice