-A A +A

LOKALNI IZBORI 2017 - Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Čađavica i za izbor načelnika Općine Čađavica

05.05.2017

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Čađavica dana 05. svibnja 2017. godine objavljuje pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Čađavica, pravovaljane kandidature za izbor općinskog načelnika Općine Čađavica kao i zbirne liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Čađavica i zbirne liste izbor općinskog načelnika Općine Čađavica: