Natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj godini 2016./2017.

27.10.2016

Na temelju Odluke o financijskoj potpori studentima, načelnik Općine Čađavica 27. listopada 2016. godine raspisao je natječaj za dodjelu potpore.

Pravo na bespovratnu potporu ostvaruju studenti koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da imaju prebivalište na području općine Čađavica najmanje tri godine prije objave javnog natječaja,

- da imaju status redovnog studenta,

- da svaku akademsku godinu upisuju i završavaju redovito i u roku,

- bespovratna potpora dodjeljuje se samo jednom za svaku akademsku godinu,

Potpore se neće isplaćivati studentima: - ako roditelji studenta i drugi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave nemaju prebivalište na području Općine Čađavica najmanje tri godine prije objave javnog natječaja, i ako imaju nepodmirenih obveza prema Općini Čađavica po bilo kojem osnovu. Za dodjelu financijske potpore mogu se natjecati i studenti koji su korisnici i nekih drugih oblika financijske potpore studentima.

Zahtjev za dodjelu stipendije dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica, s naznakom – fnancijska potpora studentima – NE OTVARATI.

Rok za dostavu zahtjeva je 11.11.2016. godine.

Tekst natječaja i obrasci nalaze u prilogu i u rubrici Natječaji.