Obavijest posjednicima državnog poljoprivrednog zemljišta u svezi obveze praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje plodnosti tla