Općina Čađavica i Razvojna agencija VIDRA prijavili projekt Izgradnje nerazvrstane ceste u k.o. Donje Bazije

14.11.2016

Općina Čađavica u suradnji sa Razvojnom agencijom VIDRA Virovitičko-podravske županije izvršila je danas 14. studenog 2016. godine prijavu projekta Izgradnja nerazvrstane ceste u k.o. Donje Bazije ukupne vrijednosti 3.925.638,38 kuna.

Projekt je prijavljen na natječaj iz Mjere 7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Podmjere 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, Operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Postojeća cesta na predmetnoj dionici je makadamski put od kamenog materijala širine cca 4m, sa otvorenim jarcima uz cestu.

Glavne aktivnosti projekta su pripremni radovi, građevinski radovi, zemljani radovi, postavljanje donjeg nosivog sloja (podloga), postavljanje asfaltne mješavine i asfaltnih slojeva kolnika, odvodnja, tesarski radovi, zidarski radovi, betonske konstrukcije, izolaterski radovi, kanalski radovi sukladno izraženim količinama u priloženom troškovniku Glavnog projekta.

Izgradnja nerazvrstane ceste ukupne dužine 1305 metara i ukupne širine kolnika 5,5 metara, s pripadajućom infrastrukturom doprinijet će unaprjeđenju naselja Zvonimirovacuz stvaranje preduvjeta za proširenje građevinskog prostora za mlade koji planiraju graditi kuću ili širiti gospodarstvo u naselju Zvonimirovac. Cilj je mladim ljudima stvoriti preduvjete za ostanak u ruralnim područjima. Gradnjom nerazvrstane ceste pridonijeti će se razvoju ruralnog poduzetništva i povezivanju dvaju naselja čime se skraćuje vrijeme putovanja i povećava sigurnost putovanja za određene hitne slučajeve. Općina Čađavica kroz svoju građevinsku zonu planira izgradnju Halal Centra za uzgoj peradi i certificiranje Halal programa te je ova cesta jedna od preduvjeta za sirovinsku bazu za potrebe Centra.