-A A +A

Općina Čađavica podnijela je dvije prijave na Poziv za iskaz interesa za 2017. godinu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

06.10.2017

Općina Čađavica podnijela je dvije prijave na Poziv za iskaz interesa za 2017. godinu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za PROGRAM PRIPREME LOKALNIH RAZVOJNIH PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE IZ ESI FONDOVA za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije. Zatraženo je sufinanciranje  u ukupnom iznosu od 347.212,50 kn.

Izgradnja dječjeg vrtića u Čađavici

Opći cilj projekta je doprinijeti ostvarenju lokalnog razvoja kroz ulaganje u socijalnu i odgojnu infrastrukturu na lokalnoj razini koja će poboljšati kvalitetu života stanovnika Općine.

Izgradnjom vrtića osigurati će se kvalitetna sredina za odgoj djece, koja će poticati roditelje i djecu za ostanak u njihovoj sredini, te samim time potaknuti gospodarski razvoj tog područja.

Procijenjena vrijednost investicije na projektu iznosi 4.500.000,00 kn.

Traženi iznos sufinanciranja Ministarstva iznosi 174.487,50 KN, a iznos sufinanciranja podnositelja zahtjeva iznosi 11.137,50 KN.

 

Rekonstrukcija ceste unutar naselja Zvonimirovac (Bednjanska ulica) – LC 40060

 Projektom se planira izraditi kompletna projektno-tehnička dokumentacija, te ishoditi sve potrebite dozvole za izvršenje rekonstrukucije dotrajale ceste unutar naselja Zvonimirovac, odnosno Bednjanske ulice. Predmetna cesta prema posjedovnom listu aproksimativne je dužine 700m i 4m širine, te se prostire na 10.214 m2. Cesta se prema kartografiji Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije vodi kao lokalna cesta LC 40060.

 Cilj projekta je rekonstrukcijom ceste osigurati sigurnu komunikaciju djece i mladih kao i ostalih ciljanih skupina, revitalizaciju i poboljšanje kvalitete života stanovnika ovog slabije razvijenog područja i povezivanje naselja Zvonimirovac i Donje Bazije.

Procijenjena vrijednost investicije na projektu iznosi 3.625.000,00 kn.

Traženi iznos sufinanciranja Ministarstva iznosi 172.725,00 KN, a iznos sufinanciranja podnositelja zahtjeva iznosi 11.025,00 KN.