-A A +A

Općini Čađavica dodijeljena financijska potpora u iznosu 6.831.497,18 kuna

04.10.2019
 
Temeljem Programa ruralnog razvoja republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i Provedbene odluke komisije od 4. veljače 2019. godine o odobrenju izmjene Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. u dijelu koji se odnosi na mjeru 7, članka 14 Zakona o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15) članka 47. stavke 1 točke A, Pravilnika o provedbi mjere 7 ''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima'' iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Narodne novine br. 48/18, 91/18), a u svezi s člankom 190 stavkom 1. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine br. 118/18), ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o dodjeli financijskih sredstava korisniku Općini Čađavica u iznosu 6.831.497,18 kuna za mjeru 7  ''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima'', podmjeru 7.4 ''Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu'', sektor dječji vrtići za prihvatljive troškove sukladno planu nabave.
 
Odluka o dodjeli financijske potpore donesena je dana 3. listopada 2019. godine. (ADF; Fotografija D. Fišli)