-A A +A

PROGRAM ZAŽELI - OPĆINA ČAĐAVICA

02.08.2018

Europski socijalni fond

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Zaželi - Program zapošljavanja žena

Naziv Projekta: „Zaželi – Općina Čađavica“

Korisnik projekta: Općina Čađavica

 

Partneri na projektu:

• Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Virovitica

• Centar za socijalnu skrb Slatina

 

 

Ukupna vrijednost projekta: 2.040.257,03 kuna

 

Općina Čađavica je danom 1.8.2018. godine započela provedbu projekta “Zaželi – Općina Čađavica” temeljem potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Kodni broj:UP.02.1.1.05.0151.

 

Ukupna vrijednost projekta je 2.040.257,03 kuna, a iznos EU potpore je u 100% iznosu.Projekt traje 30 mjeseci i to od kolovoza 2018. do siječnja 2021. godine.

 

CILJ PROJEKTA:

Opći cilj ovog projekta je u općini Čađavica omogućiti radno sposobnim pripadnicama ranjivih skupina lakši pristup tržištu rada unaprjeđenjem njihovih radnih potencijala i lakšim zapošljavanjem u lokalnoj zajednici te povećanje kvalitete života za 60 krajnjih korisnika čime će pozitivno doprinijeti svojoj i njihovoj socijalnoj uključenosti.

 

Ciljana skupina

Ciljana skupina su 10 žena prijavljenih u evidenciji nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina.

 

Krajnji korisnici

Žene koje će biti zaposlene kroz projekt će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetuživota krajnjim korisnicima – socijalno ugroženim osobama, osobama u starijoj životnoj dobi idrugim osobama koje se ne mogu samostalno brinuti o sebi, a ista usluga im nije već osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugogjavnog izvora i u čijoj identifikaciji sudjeluje Centar za socijalnu skrb.

Kriteriji za odabir krajnjih korisnika u ovom programu ne ovise o imovinskom cenzusu odnosno ovisini prihoda.

 

Projektne aktivnosti:

Aktivnosti žena zaposlenih kroz projekt odnose se na, primjerice:

  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
  • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
  • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
  • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
  • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Programom se planira zaposliti 10 žena ciljane skupine.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.

Za ženeuključene u projektne aktivnosti biti će omogućeno povećanje znanja ivještina potrebnih na tržištu rada krozdodatno obrazovanje/osposobljavanje kako bi po završetkuprojekta bile konkurentnije na tržištu rada.

Edukacija će biti besplatna za žene zaposlene kroz program.

 

Sve informacije vezane uz Projekat “Zaželi – Općina Čađavica“ i kako postati korisnik ili zaposlenica možete dobiti u Općini Čađavica.

 

Kontakt osobe za više informacija:

 

E-mail: opcina@opcina-cadjavica.hr

 

Mirko Rončević

Mobitel: 098/343-372

email: nacelnik@opcina-cadjavica.hr

 

Pročelnik JUO

Danijel Jozić, mag.iur. - službenik za informiranje

Telefon: 033/544-254; M: 099/350-1310

procelnik@opcina-cadjavica.hr

 

Voditelj projekta: Igor Čiček

Mob: 097/677 8768

igor.cicek@outlook.com