-A A +A

Rješenje o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Čađavica prigodom obilježavanja božićnih i novogodišnjih blagdana

22.12.2017

Povodom obilježavanja božićnih i novogodišnjih blagdana, ugostiteljski objekti na području Općine Čađavica iz skupine "restorani" i "barovi" mogu raditi na dane 23/24., 24/25., 25/26. i 26/27. prosinca 2017. godine te na dane 30/31. i 31. prosinca / 1. siječnja 2018. godine do 04,00 sati.