Sazvana 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica za 06.04.2018.

05.04.2018

Na temelju članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj: 7/09. i 2/13.), predsjednik Općinskog vijeća g. Josip Piskać, sazvao je 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica za 06. travnja 2018. g. godine (petak). Sjednica će se održati u uredu načelnika Općine Čađavica s početkom u 16,00 sati

 D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica, 2. Aktualni sat, 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Čađavica za razdoblje od 2018. do 2022. godine, 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti strojno čišćenje i krčenje grmlja i šiblja ( malčiranje ) na području Općine Čađavica, 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Čađavica, 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini, 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu, 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica za 2017. godinu, 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Čađavica za 2017. godinu, 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2017. godini, 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Čađavica za 2017. godinu, 12. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2017. godinu, 13. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu, 14. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, 15. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća udruga za 2017. i planova rada za 2018. godinu.