Skrb o starim i nemoćnim osobama

29.09.2016

Jedan od najaktualnijih problema oslikava se u činjenici da veliki broj starih i nemoćnih ljudi žive potpuno sami, prepušteni sudbini življenja od danas do sutra i humanosti ono malo ljudi koji ih okružuju. Dokaz da se općina brine o svojim stanovnicima koji svoje potrebe nisu u stanju ostvariti samostalno je slučaj Mate Perekovića iz Donjeg Bazija. Na prijedlog Mjesnog odbora i načelnika općine g. Mirka Rončevića, odlukom Općinskog vijeća Općine Čađavica odobreno je korištenje kuće u vlasništvu općine bez naknade u naselju Zvonimirovac. Predstavnici Mjesnog odbora Donje Bazije su danas 29. rujna simboličnom predajom ključeva izvršili primopredaju objekta koji zadovoljava potrebe.