Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Čađavica za 2022.g.

Ovim putem pozivamo sve udruge s područja Općine Čađavica, a koje imaju pripremljene programe za koje očekuju sufinanciranje iz Proračuna Općine Čađavica za 2022. godinu, da iste prijave. Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 04. svibnja 2022. godine. Na linku se nalazi potrebna dokumentacija koju je potrebno popuniti sukladno naputcima te … Nastavi čitati Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Čađavica za 2022.g.