Vijesti

Travanj 24, 2019
 
Deratizacija na području Općine Čađavica provoditi će se u vremenu od 24.04.2019. do 27.04.2019. godine.
 
Deratizacija će se provoditi u svrhu preventivne deratizacije dvorišta i okućnica stambenih zgrada (domaćinstava) uporabom meka na osnovi djelatne tvari bromadiolona.
 
 
 
Općina Čađavica
Travanj 3, 2019

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Travanj 1, 2019
Na temelju članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj: 7/09. i 2/13.), predsjednik Općinskog vijeća g. Josip Piskać, sazvao je 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica za 04.04.2019. godine (četvrtak). Sjednica će se održati u uredu načelnika Općine Čađavica s početkom u 16,00 sati
 
U nastavku teksta poziv za sjednicu:
Ožujak 28, 2019
 
Predsjednica Republike Hrvatska donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Izbori će se održati u nedjelju 26. svibnja 2019.
 
Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, stupila je na snagu danom objave u „Narodnim novinama“ broj 30/2019 od 26.3.2019.,
 
U nastavku teksta:
 
Ožujak 7, 2019
OPĆINA ČAĐAVICA U SURADNJI S NADLEŽNIM INSTITUCIJAMA ORGANIZIRA RADNI SASTANAK NA TEMU PROVEDBE ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA
 
I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI.
 
 
 
POZIVAJU SE SVI HRVATSKI BRANITELJI, SUDIONICI DOBROVOLJAČKIH NENAORUŽANIH ODBORA (SELSKE STRAŽE) KAO I SVI OSTALI MJEŠTANI  KOJI SE ŽELE VIŠE INFORMIRATI O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA DA PRISUSTVUJU NAJAVLJENOM RADNOM SASTANKU.
 
 
 
RADNI SASTANAK ĆE SE  ĆE SE ODRŽATI DANA 12.3.2019. GODINE (UTORAK) U PROSTORIJAMA OPĆINE  ČAĐAVICA S POČETKOM U 19,00 SATI.
 
 
 
SASTANKU ĆE NAZOČITI STRUČNE OSOBE KOJE ĆE DATI  ODGOVORE NA KONKRETNA PITANJA.
Veljača 22, 2019

Na temelju članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj: 7/09. i 2/13.), predsjednik Općinskog vijeća g. Josip Piskać, sazvao je 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica za 26.02.2019. godine (utorak). Sjednica će se održati u uredu načelnika Općine Čađavica s početkom u 16,00 sati

Za sjednicu je predlažen slijedeći
 
D N E V N I    R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa 11. redovne i 1. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica,
2. Aktualni sat, 
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Statuta Općine Čađavica,
4. A) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Čađavica,
    B) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade na području Općine Čađavica,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Čađavica,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Programa za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Čađavica,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Programa za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Čađavica,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja  proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Čađavica za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine.,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini,
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od zakupa, prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica za 2018. godinu,
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Čađavica za 2018. godinu, 
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća udruga za 2018. i planova rada za 2019.,
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2018. godinu,
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Čađavica za razdoblje srpanj - prosinac 2018. godine,
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2018. godini,
17. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
18. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Čađavica za 2018. godinu.
 

 

Stranice