Vijesti

Veljača 20, 2019

Naručitelj: OPĆINA ČAĐAVICA objavljuje projektnu dokumentaciju za postupak Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Čađavici

Veljača 13, 2019
Nakon što je Virovitičko-podravska županija, kao prva županija u RH, sa Zagrebačkom bankom potpisala ugovor za kreditiranje proljetne i jesenje sjetve u 2019. godini uz subvenciju kamata od 2 posto, virovitičko-podravski župan, Igor Andrović, raspisao je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamate kredita proljetne i jesenje sjetve u 2019. godini na području Virovitičko-podravske županije.
 
Korisnici kredita mogu biti, poduzetnici koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Virovitičko-podravske županije i oni koji namjeravaju ulagati na području iste županije, odnosno: Fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a; Pravne osobe i obrti. Namjena kratkoročnih kredita je za financiranje nabave repromaterijala: sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za poljoprivredne kulture u proljetnoj i jesenjoj sjetvi i povrtlarske kulture, kao i vlastite proizvodnje poslovnih subjekata. Visina kredita je od 5.000,00 do 500.000,00 kuna. (www.vpz.hr, Fotografija: Kristijan Toplak)
 
 
 
Veljača 12, 2019
Općina Čađavica je 21. siječnja 2019. godine objavila Javni uvid u ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Čađavica. Rok za uvid u ispravak Prijedloga Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, bio je od 22. siječnja do 05. veljače 2019. godine.
 
Obavještavamo sve zainteresine osobe da se rok za Javni uvid produžuje zaključno do 18. siječnja 2019. godine do kada se mogu dati prigovori na ispravak Prijedloga Programa. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Čađavica u roku od 30 dana.
 
Prigovori na ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja, te se dostavljaju na adresu Općina Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica zaključno sa 18. siječnja 2019. godine.
 
U prilogu se nalaze pregledne karte i ostala dokumentacija.  
Veljača 5, 2019
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) javno se objavljuju Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi i Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Čađavica, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
 
Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je 15.02.2019. godine.
 
Primjedbe na Nacrt odluke mogu slati na e-mail adresu: opcina@opcina-cadjavica.hr
 
Nacrt odluke mogu se vidjeti ovdje:
 
Veljača 4, 2019

Virovitičko-podravska županija poziva zainteresirane poljoprivrednike na uključivanje u  Program osposobljavanja odraslih osoba za poljoprivredna zanimanja, koji će provoditi Pučko otvoreno učilište Slatina.

RED.BR.

PROGRAM

TRAJANJE (SATI)

OPIS PROGRAMA

(NASTAVNI PREDMETI)

CIJENA (NA BAZI 10 POLAZNIKA)

01

Voćar i vinogradar

Uvjet za upis: završena OŠ, navršenih 15 god života

120

Morfologija i fiziologija voćaka

Razmnožavanje voćaka

Ekološki uvjeti za uzgoj voćaka i vinove loze

Sadnja, hranidba, rezidba i berba voćaka

Jezgričavo, koštičavo, lupinasto i jagodičasto voće

Morfologija i fiiziologija vinove loze

Razmnožavanje vinove loze

Podizanje vinograda

Agrotehnika u rodnom vinogradu

Stručne vježbe

1.200,00 kn

02

Povrtlar

Uvjet za upis: završena OŠ, navršenih 15 god života

120

Osnove povrtlarstva

Plodored i predkulture u uzgoju povrća

Ishrana povrća i gnojidba

Uzorkovanje tla i navodnjavanje

Uzgoj povrća na otvorenom i u zatvorenom prostoru

Podjela povrća

Specijalno povrtlarstvo

Najčešće bolesti i štetnici povrća

Berba i skladištenje povrća

Stručne vježbe

1.200,00 kn

03

Sakupljač i uzgajivač ljekovitog bilja

Uvjet za upis: završena OŠ, navršenih 15 god života

120

Morfologija, biologija, sakupljanje i spremanje ljekovitog bilja Djelatne tvari ljekovitog bilja i njihov način djelovanja

Prva pomoć kod trovanja ljek. biljem i njihovim pripravcima

Ljekoviti pripravci i njihova spravljanja

Samoniklo ljekovito bilje

Uzgoj ljekovitog bilja

Organizacija tržišta ljekovitog bilja

Ekološka proizvodnja ljekovitog bilja

Stručne vježbe

1.500,00 kn

04

Pčelar

Uvjet za upis: završena OŠ, navršenih 15 god života, alergotest

120

Biologija, anatomija i fiziologija pčele

Bolesti pčela, lijekovi i liječenje

Tehnologija rada sa pčelama

Medonosno bilje

Osnove ekološke proizvodnje

Ekonomski temelji pčelarstva

Stručne vježbe

1.200,00 kn

05

Mljekar

Uvjet za upis: završena OŠ, navršenih 15 god života

120

Osnove govedarstva

Razmnožavanje goveda i bređost krava

Građa vimena i laktacija

Održavanje papaka

Hranidba mliječnih krava i probavni sustav

Uzgoj junica

Značajnije bolesti krava i teladi

Stručne vježbe

1.200,00 kn

06

Cvjećar

Uvjet za upis: završena OŠ, navršenih 15 god života

120

Karakteristike cvjećarske proizvodnje

Biljno uzgojni zahvati u cvjećarstvu

Razmnožavanje cvijeća

Proizvodnja jednogodišnjeg i balkonskog cvijeća

Proizvodnja dvogodišnjeg cvijeća

Proizvodnja cvijeća za rezanje

Proizvodnja lončanica

Proizvodnja zimzelenih vrsta

Proizvodnja listopadnih vrsta

Proizvodnja zeljastih trajnica

Proizvodnja biljaka za kamenjare

Proizvodnja penjačica

Stručne vježbe

1.200,00 kn

07

Voditelj seljačkog gospodarstva ili OPG-a

(program usavršavanja)

Uvjet za upis: navršenih 18 god života, najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima u poljoprivredi, završena srednja škola

Pogledaj pod napomena na kraju dopisa!

150

Poljoprivrednici mješovite proizvodnje

Biljna proizvodnja

Stočarska proizvodnja

Strojevi i mehanizacija

Zakoni i propisi

Poslovne knjige

Informatika u poljoprivredi

Management u poljoprivredi

Zaštita na radu

Praktična nastava

2.200,00 kn

08

Vinogradar i podrumar

Uvjet za upis: završena OŠ, navršenih 18 god života, osnovna znanja iz vinogradarstva koja će se prije upisa u program provjeriti testiranjem i praktično

 

128

Vinogradarstvo

Podrumarstvo (Tehnološki postupak proizvodnje vina)

Podrumarstvo

(Tehnologija jakih alkoholnih pića)

Zaštita na radu

Stručne vježbe

 

1.200,00 kn

09

Ratar

Uvjet za upis: završena OŠ,

navršenih 18 godina života,

liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

150

Poznavanje i uređenje tla

Osnove ratarstva

Mehanizacija u ratarstvu

Zaštita ratarskih kultura

Zaštita na radu

Praktična nastava

1.500,00 kn

10

Cvjećar – aranžer

Uvjet za upis: završena OŠ,

navršenih 18 godina života

 

120

Povijest aranžiranja, škole i stilovi aranžiranja, simbolika cvijeća

Elementi oblikovanja

Pribor i tehnička pomagala za slaganje cvijeća

Priprema cvijeća i zelenila

Izrada aranžmana

Osnove floristike

Organizacija rada u cvjećarnici

Zaštita na radu

Praktični rad

1.500,00 kn

11

Proizvođač jakih alkoholnih pića

Uvjet za upis: završena OŠ,

navršenih 18 godina života,

liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

 

124

Definicija i podjela jakih alkoholnih pića

Sirovine za proizvodnju jakih alkoholnih pića

Prerada sirovina za proizvodnju jakih alkoholnih pića

Prirodna jaka alkoholna pica

Posude i uređaji za proizvodnju, njegu i čuvanje jakih alkoholnih pića

Zaštita na radu

Praktična nastava

1.200,00 kn

12

Mesar

Završena osnovna škola, navršenih 18 godina, obavljen liječnički pregled (liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova kao i liječničko uvjerenje o higijenskom minimumu- sanitarna knjižica)

Za praktični dio nastave pribaviti radnu odjeću (bijela majica, pregača, kuta, kapa, radna obuća).

125

Mesna industrija (8)

Higijena, zaštita na radu i prva pomoć (10)

Jednostavni postupci klanja i obrade mesa (17)

Praktična nastava (90)

 

1.500,00 kn

13

Rukovatelj motornom pilom

Uvjet za upis: završena OŠ,

navršenih 18 godina života,

liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

79

Konstrukcija motornih pila

Rad s motornom pilom

Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć

Praktična nastava

800,00 kn

14

Rukovatelj vrtnim strojevima za održavanje zelenih površina u hortikulturi

Uvjet za upis: završena OŠ,

navršenih 15 godina života

liječničko uvjerenje

120

Motorna kosilica

Trimer

Škare za rezanje živice

Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć

Praktična nastava

1.000,00 kn

15

Rukovatelj traktorom s radnim priključcima

Uvjet za upis: završena OŠ,

navršenih 18 godina života,

vozačka dozvola,

liječničko uvjerenje o zdravstvenoj  sposobnosti za rukovatelja/icu traktorom s radnim priključcima.

130

Traktor i traktorski priključci

Rukovanje traktorom s radnim priključcima

Održavanje traktora i radnih priključaka

Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć

Praktična nastava

1.000,00 kn

16

Rukovatelj traktorskom motornom kosilicom

Uvjet za upis: završena OŠ,

navršenih 18 godina života,

liječničko uvjerenje

80

Traktorska motorna kosilica i dodatna oprema

Rukovanje traktorskom motornom kosilicom i održavanje

Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć

Praktična nastava

800,00 kn

17

Rukovatelji radnim strojevima

VILIČAR

 

120

Namjena i konstrukcija viličara (30)

Rad na siguran način viličarom (10)

 Vježbe- manipulacija viličarom (80)

 

prvi upisani program

800,00 kn

svaki sljedeći

500,00 kn

18

Rukovatelji radnim strojevima

BAGER

 

120

Graditeljski strojevi za zemljane radove (10)

Vrste bagera (15)

Proračun učinka rada bagera (5)

Rad na siguran način bagerom (10)

Vježbe- manipulacija bagerom (80)

prvi upisani program

800,00 kn

svaki sljedeći

500,00 kn

19

Rukovatelji radnim strojevima

UTOVARIVAČ

 

120

Graditeljski strojevi za zemljane radove (10)

Vrste utovarivača (20)

Rad na siguran način utovarivačem (10)

Vježbe- manipulacija utovarivačem (80)

prvi upisani program

800,00 kn

svaki sljedeći

500,00 kn

20

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju konobar

150

Osnove higijene (10)

Ugostiteljska roba i oprema (19)

Osnove ugostiteljskog posluživanja (36)

Zaštita na radu (5)

Praktična nastava (80)

3.500,00 kn

21

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju kuhar

160

Osnove higijene (10)

Ugostiteljska roba i oprema (14)

Osnove kuharstva (49)

Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć (7)

Praktična nastava (80)

3.500,00 kn

22

Program usavršavanja za poslove voditelja izrade i provedbe EU projekata

161

 EU fondovi, strateški okviri korištenja i mogućnosti financiranja (15)

Projektno planiranje (73)

Izrada projektne prijave (33)

Upravljanje provedbom projekata EU i javna nabava (24)

Evaluacija, održivost i izvještavanje na projektu (16)

10.500,00kn

23

Program osposobljavanja za uzgajivača ovaca i koza

(u pripremi)

160

Osnove ovčarstva i kozarstva (18)

Poslovi pri uzgoju ovaca i koza (42)

Zaštita na radu (5)

Praktična nastava (95)

1.500,00 kn

24

Program osposobljavanja za poslove mljekara – sirara

(u pripremi)

130

Osnove mljekarstva – sirarstva (10)

Poslovi u mljekarstvu – sirarstvu (35)

Zaštita na radu (5)

Praktična nastava (80)

1.500,00 kn

25

Prekvalifikacija za zanimanje

POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK/ICA

Uvjet za upis: završena bilo koja srednja škola

oko pola godine i oko 20-tak ispita

POSEBNI STRUČNI DIO

Ratarstvo

Voćarstvo

Vinogradarstvo i vinarstvo

Povrćarstvo

Mehanizacija

Zaštita bilja

Stočarstvo

Tržište

Praktična nastava

oko 6.000,00 kn

(ovisno o broju razlikovnih i dopunskih ispita)

26

IZOBRAZBA – ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA

16

Moduli, kategorije, potkategorije i područja izobrazbe su sljedeći:

  • Modul za prof. korisnike (osnovni i dopunski)

380,00 kn

 
Prvih 25 programa verificirani su od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Nakon uspješno položenog završnog ispita, polaznik stječe Uvjerenje o osposobljenosti ili Uvjerenje o usavršavanju.

Kod prekvalifikacije polaznik stječe Svjedodžbu o završnome radu i zanimanje poljoprivredni gospodarstvenik.

Izobrazba za održivu uporabu pesticida verificirana je kod Ministarstva poljoprivrede.

 

Molimo da se zainteresirani prijave u Pučko otvoreno učilište Slatina, Šetalište J. Burgera 1, u Slatini, osobno ili na telefon  551-371,  najkasnije do 1. ožujka 2019. godine.

 

Ovisno o broju prijavljenih polaznika za pojedini program provodit će se i osposobljavanje, a svi prijavljeni bit će obaviješteni o mjestu i početku predavanja.

 

Veljača 1, 2019
KLASA: 350-02/17-01/03
URBROJ: 2189/07-02-19-50 
Čađavica,  22 siječnja 2019. godine
 
 
Na temelju članka 94., 95., 96., 97., 98., 99. i 100. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 153/13 i 65/17), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), načelnik Općine Čađavica, objavljuje
 
PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica
 
 
I.
Objavljuje se Ponovljena javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica i upućuje na javni uvid.
 
II.
Javni uvid u prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica počinje dana 01. veljače 2019. godine, a završava zaključno sa danom 10. veljače 2019. godine.
Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica biti će izložen svaki radni dan u prostorijama vijećnice Općinskog vijeća Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.
 
III.
Javno izlaganje o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica održat će se 08. veljače 2019. godine u 10,00 sati u prostorijama vijećnice Općinskog vijeća Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica.
 
IV.
Primjedbe i prijedlozi na prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica mogu se davati do zaključenja javne rasprave dana 10. veljače 2019. godine.
 
V.
Način sudjelovanja sudionika u ponovljenoj javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 153/13 i 65/18) je slijedeći:
Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
1. imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica 
2. postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
3. daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
4. upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
Sudionici u javnoj raspravi upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe:
- elektroničkom poštom putem obrasca objavljenog na internetskoj stranici Općine Čađavica www.opcina-cadjavica.hr, dostavljenog na e-mail: opcina@opcina-cadjavica.hr do  10. veljače 2019. godine,
- pisanim putem poštom naslovljeno na Općinu Čađavica na adresu: Općina Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica, s naznakom: „Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica“, do 10. veljače 2019. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave
- upisom u Knjigu primjedbi za cijelo vrijeme trajanja javnog uvida u vijećnici Općinskog vijeća Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica do 10. veljače 2019. godine.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
 
VI.
Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica.
U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisima i/ili dokumentom koji je od utjecaja na IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica.
 
VII.
Detaljna pojašnjenja u svezi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica mogu se dobiti u Općini Čađavica, Jedinstveni upravni odjel, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica.
 
 
 
     Načelnik
 
Mirko Rončević,v.r.
 
 
 
Siječanj 21, 2019
Općina Čađavica izlaže na Javni uvid ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Čađavica.
 
Uvid u ispravak Prijedloga Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 22. siječnja do 05. veljače 2019. godine izvršiti radnim danom od 9.00 do 13.00 sati u prostorijama Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica.
 
Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na ispravak Prijedloga Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Čađavica u roku od 30 dana.
 
Prigovori na ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja, te se dostavljaju na adresu Općina Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica zaključno sa 05. veljača 2019. godine.
 
Prosinac 22, 2018
 
 
U nazočnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića te potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, danas (petak) u Zagrebu je održana svečanost potpisivanja ugovora za financiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja dječjih vrtića iz natječaja za operaciju 7.4.1. za ulaganja iz Sektora dječjih vrtića Programa ruralnog razvoja. Ugovore su s ravnateljicom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matildom Copić potpisali su osnivači dječjih vrtića, predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave te ravnatelji.
 
Na području Virovitičko-podravske županije gradit će se pet, a rekonstruirati jedan vrtić. Gradit će se vrtić u Čađavici, vrijedan 7,4 milijuna kuna, Gornjem Bazju, vrijedan 5,5 milijuna kuna, Velikom Rastovcu, vrijedan 3,3 milijuna kuna, Sopju, vrijedan 5,4 milijuna kuna te Suhopolju, vrijedan 9,3 milijuna kuna, dok će se vrtić u Orahovici rekonstruirati, a vrijednost projekta je gotovo 9 milijuna kuna. Ukupan iznos investicije iznosi gotovo 40 milijuna kuna, dok je iznos bespovratne potpore 36,3 milijuna kuna. Projekte je napisala Razvojna agencija Vidra. (www.icv.hr, www.vpz.hr, ml)
 
 
 
 
Prosinac 10, 2018
U organizaciji članova KUD-a “Podravina” Čađavica te uz podršku načelnika Općine Čađavica Mirka Rončevića i blagoslov župnika Stjepana Vuka, zasjale su dvije svijeće na adventskom vijencu u centru Čađavice.
 
Ukrase za vijenac, uz zajedničko druženje na prethodnim božićnim radionicama, samostalno su izradili članovi KUD-a “Podravina”, koji su i ovog puta pokazali vještinu i domišljatost u izradi potrebnih ukrasa, kako bi doprinijeli ljepšem ugođaju svog mjesta u nadolazećim blagdanima.
 
 
 

Stranice