DJEČJI VRTIĆ LIPA

OBAVIJEST o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020. / 2021.

Povjerenstvo za upis djece Dječjeg vrtića „LIPA“ odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije.  Obavještavamo da je zaprimljeno ukupno 46 prijava, te da su upisana sva prijavljena djeca. Međusobna prava i obveze korisnika usluga/roditelja/skrbnika i Dječjeg vrtića “Lipa” biti će regulirana Ugovorom.

Skip to content