Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica – 5 godina

Temeljem odredbe članka 31. stavka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj: 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 28. Statuta Općine Čađavica („Službeni glasnik“ Općine Čađavica broj: 1/19., 2/19., 1/20. i 2/21.) po Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica KLASA: 945-01/20-01/67, URBROJ: 2189/07-01-20-2 od 02. prosinca 2020. godine, objavljenog 07. siječnja 2021. godine, a na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica, Općinsko vijeće Općine Čađavica, na  5. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2021. godine, donijelo Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica.

Obavještavamo sve zainteresirane osobe da pisane primjedbe i upite mogu dostaviti u pisarnicu općine Čađavica, Kolodvorska 2, osobno, poštom ili putem e-maila: opcina.cadjavica@vt.t-com.hr

Uvid u Odluku i svu popratnu dokumentaciju i tablice moguć je svakog radnog dana uz najavu i pridržavanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi.

U nastavku tekst Odluke:

Skip to content