Proglašena je prirodna nepogoda na području Općine Čađavica – TUČA

 „Za prijavu šteta od prirodne nepogode“ na propisanom obrascu EN-P.

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

presliku osobne iskaznice

podatak o OIB-u

kopiju LISTA A Zahtjeva za potporu

kopiju LISTA B Prijave površina za 2021. godinu

kopiju računa prijavitelja ako posjeduje zaštićeni račun

dokaz o vlasništvu objekta i vozila

Prijaviti se mogu oštećenja na svim poljoprivrednim kulturama, gospodarskim i stambenim objektima te vozilima.

PRIJAVE SE ZAPRIMAJU DO 26. SRPNJA 2021. do 14,00h

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Općinu Čađavica na broj 033/544-254 ili opcina@opcina-cadjavica.hr

Zbog epidemije COVID-19 molimo da obavezno ponesete masku, zbrojene površine te kopirani LIST A I LIST B Zahtjeva za potporu.

Skip to content