Izvještaj sa 19. sjedice Općinskog vijeća Općine Čađavica

Općinsko vijeće Općine Čađavica održalo je svoju 19. sjednicu Vijeća na kojoj je razmotren i usvojen Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. do 31.03.2024. godine, donesena je Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave za projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste u k.o. Čađavica nak č.br. 3108/1“. Procijenjena …

Izvještaj sa 19. sjedice Općinskog vijeća Općine Čađavica Read More »

Obavijest o provođenju deratizacije

Deratizacija na području Općine Čađavica (naselja: Čađavica, Čađavički Lug, Donje Bazije, Ilmin Dvor, Noskovačka Dubrava, Noskovci, Starin, Šaševo, Vraneševci, Zvonimirovac ), provoditi će se u periodu od 8.04. do 10.04.2024. godine. Deratizacija će se provoditi u svrhu preventivne deratizacije dvorišta i okućnica stambenih zgrada (domaćinstava), uporabom meka na osnovi djelatne tvari bromadiolona. Antidot je vitamin …

Obavijest o provođenju deratizacije Read More »

JAVNI POZIV za iskaz interesa za krajnje korisnike projekta „ZAŽELI ZA SVE U OPĆINI ČAĐAVICA – FAZA 4 (SF.3.4.11.01.0573)“

Na temelju članka 54. Statuta Općine Čađavica („Službeni glasnik Općine Čađavica“ br. 1/19., 2/19., 1/21. i 2/21.), a u svezi sa Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine (dalje u tekstu: Odluka) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: SF.3.4.11.01.0573 od 18.03.2024. …

JAVNI POZIV za iskaz interesa za krajnje korisnike projekta „ZAŽELI ZA SVE U OPĆINI ČAĐAVICA – FAZA 4 (SF.3.4.11.01.0573)“ Read More »

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti projekta “ZAŽELI ZA SVE U OPĆINI ČAĐAVICA – FAZA 4”

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26, od 7. ožujka 2024. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije, broj poziva: SF.3.4.11.01., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0573 od 18.03.2024. godine i …

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti projekta “ZAŽELI ZA SVE U OPĆINI ČAĐAVICA – FAZA 4” Read More »

JAVNI POZIV za zapošljavanje nezaposlene osobe u Program javnog rada „Uređenje javnih površina na području Općine Čađavica“

Na temelju Mjera aktivnog zapošljavanja u 2024. iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Virovitica o dodjeljivanju kvote za uključivanje osoba u Javne radove od 8. ožujka 2024. godine i članka 54. Statuta Općine Čađavica („Službeni glasnik Općine Čađavica“, broj 1/19., 2/19., 1/20. i 2/21.), Općinski načelnik Općine Čađavica, objavljuje:   …

JAVNI POZIV za zapošljavanje nezaposlene osobe u Program javnog rada „Uređenje javnih površina na području Općine Čađavica“ Read More »

Predavanje za mlade poljoprivrednike, Intervencija 78.01 – Potpora prenošenju znanja

Mladi poljoprivrednici koji već jesu ili će podnijeti Jedinstveni zahtjev za potporu za 2024. godine imaju pravo na povećanje osnovnog iznosa potpore u iznosu od cca 80,00 EUR po ha, uz obvezu pohađanja edukacije namijenjene mladim poljoprivrednicima u trajanju od 6 sati i još 6 sati drugog tečaja po svom izboru. Tvrtka ABECEDA AGRO d.o.o. …

Predavanje za mlade poljoprivrednike, Intervencija 78.01 – Potpora prenošenju znanja Read More »

Javni poziv za iskaz interesa

Molimo mlade obitelji i mlade osobe ukoliko udovoljavaju uvjetima iz Poziva da se jave Općini Čađavica koja prikuplja informacije o tome koliko je mladih obitelji ili mladih zainteresirano za potporu pri rješavanju stambenog pitanja na području Čađavica u 2024.   Razlog za prikupljanje iskaza interesa je utvrđivanje broja zainteresiranih za program financijske potpore pri rješavanju …

Javni poziv za iskaz interesa Read More »

U Čađavici održana javna tribina naziva ”Kako kvalitetno gospodariti komunalnim otpadom?”

Općina Čađavica prijavila se na Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva, koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Navedeni projekt pozitivno je ocijenjen te je Općina Čađavica s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisala ugovor kojim se fond obvezao sufinancirati projekt …

U Čađavici održana javna tribina naziva ”Kako kvalitetno gospodariti komunalnim otpadom?” Read More »

Obavijest zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta o obvezi dostave Izvješća o provedbi gospodarskih programa

Člankom 38. stavkom 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22.) propisano je slijedeće: „Zakupnik je dužan jedinici lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu na čijem se području zemljište nalazi podnositi godišnje izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa svake godine do kraja ožujka za prethodnu godinu na obrascu koji je propisan …

Obavijest zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta o obvezi dostave Izvješća o provedbi gospodarskih programa Read More »

Skip to content