JAVNI NATJEČAJ za financiranje javnih potreba Općine Čađavica za 2024. godinu

Na temelju članka 54. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj 1/19, 2/19, 1/20 i 2/21), a u svezi sa člankom 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15) i člankom 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba …

JAVNI NATJEČAJ za financiranje javnih potreba Općine Čađavica za 2024. godinu Read More »

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu namještenika

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica raspisuje   JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu namještenika   u Jedinstveni upravni odjel Općine Čađavica na radno mjesto „Pomoćni radnik“ 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno …

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu namještenika Read More »

Načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević i direktor slatinske tvrtke Slatina Kom Sanjin Hmelik potpisali Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova

Općinsko vijeće Općine Čađavica nakon provedenog postupka dodjele koncesije, 28. studenog 2023.g. donijelo je Odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Čađavica tvrtki SLATINA KOM d.o.o. iz Slatine. Na temelju te Odluke, načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević i direktor Slatina Koma Sanjin Hmelik, danas su sklopili Ugovor o koncesiji za obavljanje …

Načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević i direktor slatinske tvrtke Slatina Kom Sanjin Hmelik potpisali Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova Read More »

Općina Čađavica započela s provođenjem izobrazno-informativnih aktivnosti u sklopu natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Općina Čađavica prijavila se na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva. Svrha ovog poziva je provedba aktivnosti koje doprinose podizanju svijesti građana o važnosti sprječavanja i nastanka otpada, ponovne upotrebe proizvoda, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja te edukacija …

Općina Čađavica započela s provođenjem izobrazno-informativnih aktivnosti u sklopu natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Read More »

Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica i podaci vezani uz Javni natječaj

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19),  načelnik Općine Čađavica, raspisuje Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice – 1 izvršitelj / izvršiteljica, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju tri mjeseca. U …

Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica i podaci vezani uz Javni natječaj Read More »

Općina Čađavica među najboljima u Hrvatskoj po izdvojenim proračunskim sredstvima za predoškolsko obrazovanje u 2022. godini

Općina Čađavica s područja Virovitičko-podravske županije među najboljima je u Hrvatskoj po izdvojenim proračunskim sredstvima za predoškolsko obrazovanje u 2022. godini, gledajući udjel i izdvajanje u odnosu na broj stanovnika. Pokazala je to analiza portala Načelnik.hr napravljena iz podataka konsolidiranih proračuna općina za 2022. godinu. Ključna ulaganja u vrtiće posljednjih godina provode se EU sredstvima, …

Općina Čađavica među najboljima u Hrvatskoj po izdvojenim proračunskim sredstvima za predoškolsko obrazovanje u 2022. godini Read More »

Savjetovanje – Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području općine Čađavica

Na web stranicama Općine Čađavica objavljen je prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Čađavica te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istom.   Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 114/23),  kojeg je Hrvatski sabor donio 28. rujna 2023. godine, ukinut je …

Savjetovanje – Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području općine Čađavica Read More »

Obavijest o financiranju troškova stanovanja za 6., 7., 8. i 9. mjesec 2023.g.

Obavještavaju se korisnici zajamčene minimalne naknade  da u općini Čađavica mogu podnijeti Zahtjev za doznaku sredstava za financiranje  troškova stanovanja za mjesec  LIPANJ, SRPANJ, KOLOVOZ I RUJAN 2023. godine. Po odobrenom zahtjevu sredstva će se doznačiti za: podmirenje računa za vodne usluge u iznosu od 30% računa za potrošenu vodu podmirenje troškova komunalne naknade u …

Obavijest o financiranju troškova stanovanja za 6., 7., 8. i 9. mjesec 2023.g. Read More »

Skip to content