Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica za dan 05. rujna 2023.

Na temelju članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj: 7/09., 2/13.),

s a z i v a m

14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica za 05. rujna 2023. godine ( utorak )

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Čađavica s početkom u 16,00 sati

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica,
 2. Aktualni sat,
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čađavica za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godine,
  1. Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Čađavica  za 01.01.-30.06.2023. godine
  2. Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Čađavica  za razdoblje 01.01.- 30.06.2023.godine
  3. Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica  za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godine
  4. Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području općine Čađavica  za razdoblje 01.01.-30.06.2023.godine
  5. Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana  rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta Općine Čađavica  01.-30.06.2023. godine,
  6. Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o utrošku sredstava šumskog doprinosa na području općine Čađavica  za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godinu
  7. Zaključka o usvajanju Izvješća o programa utroška sredstava od prihoda od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 01.01.-30.06.2022.godine

 

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Dječjeg vrtića Lipa Čađavica,
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Vlastitog pogona,
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Čađavica,
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Čađavica za 2022. godinu,
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Čađavica za 2024. godinu,
 6. Informacija o provedenim javnim natječajima za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu općine Čađavica,
 7. Razno

 

Poziv za 14. sjednicu OV- 2023

Skip to content