Proglašena prirodna nepogoda za općinu Čađavica – rok za prijavu 25. srpnja 2023.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N/N broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,150/11,144/12,19/13,137/15,123/17,98/19. i 144/20.), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju prirodnih nepogoda (N/N br. 16/19.) i članka 51. Statuta Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik“ Virovitičko-podravske županije broj: 2/21.), župan Virovitičko-podravske županije dana 17. srpnja 2023. godine, donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode TUČA za područje grada Virovitice, dijelove grada Slatine (Gornji Miholjac, Bakić, Markovo, Medinci, Novi Senkovac), općinu Čađavica, Sopje, Suhopolje te dijelove općine Špišić Bukovica (naselje Špišić Bukovica i Vukosavljevica) uzrokovanu tučom dana 13. srpnja 2023. godine, uslijed čega su na navedenom području uzrokovane materijalne štete na poljoprivrednim kulturama, trajnim nasadima, plastenicima, stambenim i gospodarskim objektima te opremi.

Fizičke i pravne osobe štetu prijavljuju u prostorijama Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica  svakim  radnim danom od 09,00-13,00 sati na propisanom obrascu  EN-P sa zbrojenim površinama za svaku kulturu koju prijavljuju.

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

 LIST A – Zahtjev za potporu za 2023 godinu,

  • LIST B – Prijave površina za 2023. godinu,
  • Izjavu da imovina koja se prijavljuje nije osigurana po osnovi proglašene elementarne nepogode.

 Prijave se podnose zaključno do 25. srpnja 2023. godine.

1 – obavijest – tuča

2 – EN-P-obrazac

3 – Izjava-o-osiguranju-imovine-obrazac (1)

4 – Privola-prijavitelja-obrazac

5 – Upute-za-popunjavanje-obrasca-EN-P

 

Skip to content