IMG_N

Župan Tomislav Tolušić obišao radove na obnovi zgrade Informativno-edukativnog centra u Noskovačkoj Dubravi

Župan Virovitičko-podravske županije Tomislav Tolušić s načelnikom Čađavice Mirkom Rončevićem obišao je radove na rekonstrukciji zgrade Informativno-edukativnog centra u Noskovačkoj Dubravi, gdje se nalazi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije te Područna škola Noskovačka Dubrava. Objekt je do prije nekoliko godina bio u stanju potpunog raspadanja, a zahvaljujući Agenciji za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije VIDRA, Općini Čađavica te ravnateljici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Tatjani Arnold Sabo, spriječeno je njegovo potpuno uništenje. – Prije pet godina povukli smo sredstva u sklopu projekta integracije u EU Natura 2000 te gotovo u potpunosti obnovili objekt, osim podruma i dijela tavana. Djeca su tako dobila prekrasnu novu školu, a sada smo iz EU fondova povukli još nekoliko milijuna kuna za obnovu podruma u kojem će biti smješten interaktivni muzej. Cijelo potkrovlje sa smještajnim kapacitetima uskoro će biti hostel te će se koristiti za školu u prirodi i to ne samo za djecu iz naše županije, već i okolnih – rekao je župan Tomislav Tolušić. Zgrada se obnavlja u sklopu projekta „Obnova krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje na području prekograničnog Rezervata biosfere“ (akronim projekta: Tri rijeke = Jedan cilj) IPA prekograničnog programa CBC HU-HR 2007-2013. U projektu vrijednom 930.662,78 eura (sufinanciranje EU iznosi 791.057,34 eura), sudjeluje 6 županijskih Javnih ustanova (Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska i Vukovarsko srijemska županija) s hrvatske strane te Nacionalni park Dunav-Drava s mađarske strane. Radovi napreduju prema planu te je u tijeku uređenje podruma zgrade, kao i zaštićenog perivoja, uz postavljanje parkovne arhitekture okoliša. Uređenje podrumskog dijela zgrade jednim dijelom sufinancira i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu „Održive gradnje“. Radove izvodi tvrtka Građevinarstvo Horvat iz Noskovačke Dubrave, a završetak je u planu u studenom 2015. godine. Načelnik općine Čađavica Mirko Rončević i župan Tomislav Tolušić obišli su i mališane u Područnoj školi Noskovačka Dubrava te im zaželjeli puno uspjeha i dobrih ocjena u novoj školskoj godini. (www.vpz.hr)

  

Skip to content