Poziv učenicima srednjih škola

POZIV ZA SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

POZIVAMO SVE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE ČAĐAVICA KOJI KORISTE SMJEŠTAJ U UČENIČKIM DOMOVIMA DA SE JAVE U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINEČAĐAVICA RADI DAVANJA INFORMACIJA O SUFINANCIRANJU DIJELA TROŠKOVA SMJEŠTAJA.

U nastavku: Poziv; Obrazac

Skip to content