Vijesti

23.03.2016

22.03.2016

U ponedjeljak 21. ožujka 2016. g. godine održana je 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica.

Usvojene su sve točke dnevnog reda koje su glasile redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica,

2. Aktualni sat,

3. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Čađavica za 2015. godinu,

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine,

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave na području Virovitičko-podravske županije, koje se odnosi na Općinu Čađavica,

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Čađavica za period od 01.07. 2015. do 31.12.2015. godine,

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu,

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Čađavica za 2015. godinu,

21.03.2016

U prostorijama općine Čađavica povodom nadolazećih Uskršnjih blagdana izloženi su umjetnički radovi koje je napravila Erdec Bernarda, mještanka Čađavice. Riječ je o umjetnici koja slika od 2009. godine, a svoje radove ne prodaje, već poklanja. Radovi su to napravljeni olovkom, akrilnim bojama i uljanim bojama na platnu, papiru, drvetu, staklu…

Među posljednjim radovima koje je izradila nalazi se  i slikovno prikazan Križni put u svih 14 postaja,  oslikan na guščjim jajima, koji se također nalazi izložen u općini Čađavica.(www.icv.hr, mt)

 

17.03.2016
23.02.2016

Obavještavamo građane da će u srijedu 24.02.2016. u 13,00 sati u prostorijama Općine Čađavica biti održan 1. radni sastanak za izradu Strateškog programa razvoja Općine Čađavica za razdoblje 2015.-2020. godine.

10.02.2016

U prostorijama Općine Čađavica, u srijedu 10. veljače, održana je druga radionica članova LAG-a Marinianis i predstavnika Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba. Tema radionice bila je određivanje mjera za provedbu ciljeva i prioriteta Lokalne razvojne strategije LAG-a Marinianis. Na radionici su sudjelovali predsjednik LAG-a Marinianis i gradonačelnik grada Slatine, Ivan Roštaš te načelnik općine Nova Bukovica, Željko Vencl, načelnik općine Sopje, Josip Granjaš, načelnik općine Čađavica Mirko Rončević te ostali članovi LAG-a koji sudjeluju u izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a Marinianis. Radionicu su vodile Sanja Maleković i Sanja Tišma sa Odjela za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj IRMO-a.

Ovom radionicom nastavljeno je razvijanje Lokalne razvojne strategije LAG-a Marinianis koja predstavlja strateški dokument s točno definiranim ciljevima, strateškim prioritetima i aktivnostima za njihovo ostvarenje. U razdoblju do 2020. Lokalna razvojna strategija će predstavljati osnovu za rad LAG-a Marinianis te će omogućiti davanje podrške i financiranje pojedinih projekata iz natječaja Europskih fondova.

29.01.2016

U sklopu Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je dana 5. listopada prošle godine objavila natječaj za provedbu podmjere 6.1. ”Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”, provedba tipa operacije 6.1.1. ”Potpora mladim poljoprivrednicima”.
Razvojna agencija VIDRA je na operaciju 6.1.1. uspješno prijavila 12 projekata s područja Virovitičko-podravske županije te jedan projekt s područja Osječko-baranjske županije, ukupna vrijednost svih projekata iznosila je 5.437.592,68 kuna, a struktura ulaganja prikazana je grafički u prilogu.
U sklopu navedenoga natječaja mladi poljoprivrednik definiran je kao osoba od 18 do 40 godina starosti te da nije nositelj poljoprivrednog gospodarstva duže od 18 mjeseci, a koja mora posjedovati adekvatna stručna znanja i vještine iz područja poljoprivrede ili veterine. Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva (standardni output) trebao je iznositi od 8.000 – 49.999 eura, a iznos bespovratnih sredstava iznosio je 50.000,00 eura, uz intenzitet potpore od 100%. Zahtjev za potporu podnosio se putem AGRONET aplikacije do 23. prosinca 2015. godine. (www.ravidra.hr)

28.01.2016

Virovitičko-podravska županija poziva zainteresirane poljoprivrednike da se uključe u Program osposobljavanja odraslih osoba za poljoprivredna zanimanja, koje će provoditi Pučko otvoreno učilište Slatina. Prvih 20 programa (koji su navedeni u prilogu) verificirani su od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske, a polaznik po završetku stječe Uvjerenje o osposobljenosti. Kod prekvalifikacije polaznik stječe Svjedodžbu o završnome radu i zanimanje poljoprivredni gospodarstvenik. Izobrazba za održivu uporabu pesticida verificirana je kod Ministarstva poljoprivrede. Izobrazba za gospodarenje otpadom verificirana je kod Ministarstva zaštite okoliša i prirode.Zainteresirani se mogu prijaviti u Pučkom otvorenom učilištu Slatina, Šetalište J. Burgera 1, u Slatini, osobno ili na telefon 551-371, najkasnije do 12. veljače. Ovisno o broju prijavljenih polaznika za pojedini program provodit će se i osposobljavanje, a svi prijavljeni bit će obaviješteni o mjestu i početku predavanja. (www.vpz.hr)

28.01.2016

U maloj gradskoj vijećnici grada Slatine u srijedu, 27. siječnja, Lokalna akcijska grupa Marinianis u suradnji sa Institutom za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba započela je sa izradom Lokalne razvojne strategije LAG-a Marinianis do 2020. godine. Izrada Strategije započela je radionicom pod nazivom „SWOT analiza“ koju su vodile Sanja Maleković i Sanja Tišma sa Odjela za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba. Lokalna akcijska grupa Marinianis osnovana je 12. studenog 2011. godine. Po svom je ustrojstvu neprofitna udruga koja trenutno broji nešto više od 60 članova, a čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, gospodarski subjekti, javne ustanove i fizičke osobe s područja grada Slatine i okolnih pet općina, Nova Bukovica, Spoje, Čađavica i Voćin. Obuhvaća područje od 782,67 ĉetvornih kilometara, a broji 23 632 stanovnika raspoređenih na 70 naselja.

20.01.2016

VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije poziva na informativnu radionicu „Mogućnosti financiranja iz EU fondova“ namijenjenu malom i srednjem poduzetništvu, poljoprivrednicima i svim ostalim zainteresiranima s područja VPŽ, koja će se održati u Slatini 27.01.2016. godine u Gradskoj vijećnici (Trg sv. Josipa 10) s početkom u 10 h. Radionica se održava u sklopu projektnih aktivnosti projekta Bottom-up, koji se financira iz Instrumenata pretpristupne pomoći u okviru Poziva na dostavu projektnih prijava „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II“ iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013. gdje je VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije nositelj projekta, a Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, LAG Marinianis, LAG Papuk i LAG Karašica partneri na projektu. Pozivamo sve predstavnike malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrednike te sve ostale zainteresirane da se odazovu na radionicu.

25.12.2015

07.12.2015

U sklopu projekta „Sakupi, složi i pravilno odloži“, čiji je prijavitelj Virovitičko-podravska županija, a koji je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, provodi se edukacija za poljoprivrednike o gospodarenju otpadom nastalim obavljanjem poljoprivredne djelatnosti. Kako je gospodarenje otpadom pod sve strožom kontrolom te postaje sve složenije i tehnološki zahtjevnije, korisno je znati kako uskladiti svoje poslovanje sa zahtjevima tržišta i zakonskim propisima.

U toku poljoprivredne proizvodnje dolazi do nastanka različitih vrsta otpada što zavisi od poljoprivredne djelatnosti koja se obavlja, načina proizvodnje, kao i stupnja njenog razvoja. Na osnovu toga, lista poljoprivrednog otpada nije konačna. Vrlo je važno znati da neke vrste otpada imaju opasna svojstva i potrebno je pravilno sa njima rukovati do predaje ovlaštenoj tvrtki za zbrinjavanje. Pravilnim gospodarenjem otpadom obavljamo poslovanje u skladu sa zakonom te znatno smanjujemo ukupne troškove poslovanja zbog smanjenja količine otpada koji nastaje u poljoprivrednoj djelatnosti.

29.11.2015

U nedjelju, 29. studenog, u prostorijama Općine Čađavica načelnik Općine Mirko Rončević održao je potpisivanje ugovora sa redovnim studentima koji su se prijavili na natječaj za dodjelu financijske potpore za 2015./2016.godinu. Na natječaj su se mogli prijaviti redovni studenti koji akademske godine završavaju u roku te koji imaju prebivalište na području Općine Čađavica. Na temelju uvjeta natječaja odoborene su potpore za 14 studenta i to u iznosu od 500 kuna mjesečno. Prema riječima načelnika ulaganje u mlade i obrazovanje je u Općini Čađavica od strateške važnosti te se stoga uz sufinanciranje studenata sufinancira i prijevoz učenika srednjih škola sa područja Općine te smještaj učenika srednjih škola u učeničkim domovima u iznosu od 200 kuna, a Općina Čađavica u potpunosti financira i predškolski odgoj-„Malu školu".

26.11.2015

Predsjednik općinskog vijeća Općine Čađavica saziva 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica koja će se održati dana 30. studenog 2015. godine (ponedjeljak)u uredu načelnika, s početkom  u 16,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 

 

 
17.11.2015

U skladu s odredbama Zakona o proračunu, Zakona o fiskalnoj odgovornost i Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje Vlade RH i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne – regionalne samouprave za trogodišnje razdoblje ministra financija, općine, gradovi i županije izrađuju upute, planiraju i donose svoj godišnji proračun i projekcije proračunske potrošnje za sljedeće dvije godine. Za donošenje proračuna Općine Čađavica nadležno je Općinsko vijeće i to najkasnije do kraja tekuće godine i to u roku koji omogućuje njegovu primjenu od 1. siječnja godine za koju se donosi.

05.11.2015

U četvrtak, 5. studenog u Virovitici, u nazočnosti župana virovitičko-podravskog Tomislava Tolušića, načelnika općine Čađavica Mirka Rončevića te ravnatelja Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igora Fazekaša, potpisan je Ugovor o osnivanju prava građenja nove ambulante u Čađavici.

- Ovim putem želim zahvaliti načelniku Mirku Rončeviću koji je osigurao sredstva za kupnju zemljišta koje je potrebno za izgradnju ambulante ali i ravnatelju Doma zdravlja VPŽ, Igoru Fazekašu, koji je pokazao kako se u relativnom kratkom roku mogu napraviti veliki pomaci u zdravstvenom sustavu. Vjerujem da će nova ambulanta uvelike povećati kvalitetu života, ali i zdravstvene zaštite mještana općine Čađavica. – rekao je župan Tomislav Tolušić.

Nova ambulanta će biti sagrađena sredstvima Virovitičko-podravske županije, Općine Čađavica te Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije.

04.11.2015

Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne novine”, broj 66/15 – pročišćeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015.) Izborno povjerenstvo IV. Izborne jedinice donijelo je Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Čađavica:

30.10.2015

DEŽURSTVO
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE ČAĐAVICA

30.10.2015. od 08,00 – 16,00
31.10.2015. od 08,00 - 16,00

kontakt:
099/350-1310
092/170-4559
099/216-3186

28.10.2015

Obavještavamo građane da će se deratizacija na području Općine Čađavica (naselja Čađavica, Čađ.Lug, Donje Bazije, llmin Dvor, Noskovci, Noskovačka Dubrava, Starin, Šaševo, Vraneševci, Zvonimirovac) provoditi u vremenu od 28.10.-30.10.2015. godine.

U nastavku je obavijest:

22.10.2015

Na temelju Odluke o financijskoj potpori studentima, načelnik Općne Čađavica raspisao je natječaj za dodjelu potpore.
Rok za dostavu zahtjeva je 31.10.2015. godine.
Pravo na bespovratnu potporu ostvaruju studenti koji ispunjavaju slijedeće kriterije:
- da su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na području općine Čađavica,
- da imaju status redovnog studenta,
- da svaku akademsku godinu upisuju i završavaju redovito, u roku,
- bespovratna potpora dodjeljuje se samo jednom za svaku akademsku godinu,
Potpore se neće isplaćivati studentima ako obitelj studenta ima nepodmirenih obveza prema Općini Čađavica po bilo kojem osnovu.
Za dodjelu financijske potpore mogu se natjecati i studenti koji su korisnici i nekih drugih oblika financijske potpore studentima.
Tekst natječaja i obrasci nalaze u nastavku.

Stranice