OBAVIJEST – učenici Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Čađavica

Obavijest

kojom se obavještavaju roditelji učenika polaznika Osn da će Općina Čađavica financirati u cijelosti nabavu radnih bilježnica i likovnih mapi za sve učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole. Nabavom navedenog školskog materijala obuhvaćeni su svi učenici matične škole u Čađavici te područnih škola u Noskovcima i Ilmin Dvoru, a koji imaju prebivalište na području Općine Čađavica. Ukupna vrijednost ovog hvalevrijednog postupka iznosi cca 7.800,00 eura, a nabavu i dostavu organizirati će Općina Čađavica u suradnji s Osnovnom školom Čađavica.

OPĆINA ČAĐAVICA

Skip to content