PRAVOVALJANA LISTA I ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI ČAĐAVICA – 17.04.2023 8,50 sati

Na osnovi članka 18. stavaka 1. i 2., članka 20. stavaka 1., 2. i 4. te članka 41. točke 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19), Općinsko izborno povjerenstvo Općine ČAĐAVICA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SRPSKO NARODNO VIJEĆE – NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ – SNV, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU LISTU KANDIDATA

 ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

U OPĆINI ČAĐAVICA

 

Na osnovi članka 19., članka 20. stavka 1. podstavka 1. i stavka 4. te članka 41. točke 4.  Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19), Općinsko izborno povjerenstvo Općine ČAĐAVICA sastavilo je i objavljuje

 

ZBIRNU LISTU KANDIDATA

ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

U OPĆINI ČAĐAVICA

 

PRAVOVALJANA LISTA I ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALEN MANJINE U OPĆINI ČAĐAVICA – 17.04.2023

Skip to content