Proglašena je prirodna nepogoda na području Općine Čađavica – SUŠA

„Za prijavu šteta od prirodne nepogode“ na propisanom obrascu EN-P.

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

  • presliku osobne iskaznice
  • podatak o OIB-u
  • kopiju LISTA A Zahtjeva za potporu
  • kopiju LISTA B Prijave površina za 2021. godinu
  • kopiju računa prijavitelja ako posjeduje zaštićeni račun

Prijaviti se mogu oštećenja na jarim ratarskim te povrtlarskim industrijskim i voćarskim poljoprivrednim kulturama.

PRIJAVE SE ZAPRIMAJU OD 14. SRPNJA DO 23. SRPNJA 2021. – od 08,00 do 14,00h

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Općinu Čađavica na broj 033/544-254 ili opcina@opcina-cadjavica.hr

Zbog epidemije COVID-19 molimo da obavezno ponesete masku, zbrojene površine te kopirani LIST A I LIST B.

Skip to content